Стипендии за докторантура и изследователска дейност в рамките на Университетската агенция на Франкофонията 2011 г.

Стипендии за докторантура и изследователска дейност в рамките на Университетската агенция на Франкофонията

КАНДИДАТСТВАНЕ ЗА СТИПЕНДИИ ЗА ДОКТОРАНТУРА И ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКА ДЕЙНОСТ В РАМКИТЕ НА УНИВЕРСИТЕТСКАТА АГЕНЦИЯ НА ФРАНКОФОНИЯТА

Университетската агенция на Франкофонията обявява покана за кандидатстване за стипендиите „Еуджен Йонеску” за докторантура и изследователска дейност в румънски университети за учебната 2011 – 2012 година.

Стипендиите са предназначени за кандидати от държавите членки на Международната организация на Франкофонията, сред които е и Република България. Кандидатите следва да установят контакт с един от 22-та румънски университета, за да получат потвърждение за приемане.

Продължителността на стипендиите е от 3 до 6 месеца в зависимост от обема на изследователския проект и започват от 1 февруари 2012 г.

Документи за кандидатстване се подават в регионалните бюра на Университетската агенция на Франкофонията.

Кандидатурите се селектират от Регионална експертна комисия в Регионалното бюро за Централна и Източна Европа на Университетската агенция на франкофонията по определени критерии.

Крайният срок за подаване на документите е 28 октомври 2011 г.

Подробна информация за условията за кандидатстване, за университетите и за изтегляне на формулярите може да се получи на следните електронни адреси:

http://www.auf.org/communication-information/actualites/ionesco2011.html
http://www.auf.org/regions/europe-centrale-orientale/appels-d-offres/bourses-de-recherche-doctorale-et-de-post-doctorat-eugen-ionescu-appel-international-a-candidatures-6081.html

GoTop