Стипендии за обучение и специализация в Словакия

Националната стипендиантска програма на Словашката република обявява конкурс за стипендии за обучение и специализация в словашките университети и изследователски центрове през академичната 2016/2017 година, както и за летния семестър на учебната 2015/2016 година, отнасящи се за чуждестранни граждани.

Стипендиите обхващат следните възможности за обучение:

  • Семестриално обучение за чуждестранни студенти с продължителност ОТ I ДО два семестъра;
  • Следдипломно обучение и специализация за чуждестранни докторанти, специализанти, учени, изследователи и специалисти за период от I до 12 месеца.

Обучаващите се в тези категории ме получават диплома за завършена степен на обучение.

Кандидатите самостоятелно изпращат необходимите документ за участие в програмите по електронен път – on-line на http://www.scholarships.sk в срок до 16.00 часа па 31.10.2015 г. за кандидатите за обучение през летния семестър па учебнатa 2015/2016 г., а за обучение през академичната 2016/2017 г., в срок до 30.04.2016 г.

Повече информация за условията за участие в конкурса и формуляр за участие може да бъде намерена на следния адрес: http://www.scholarships.sk

GoTop