ALPBACH ЛЯТНА ШКОЛА ПО ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО

ALPBACH ЛЯТНА ШКОЛА ПО ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО

От 19 до 24 август 2015 г. ще се проведе Alpbach лятна школа по предприемачество. Програмата на школата е насочена към студенти и млади научни работници от областта на техниката, математиката и природонаучната област. Училището се организира съвместно от Международния център по предприемачество Tirol Hermann Hauser (IECT) в сътрудничество със “Centre for Entrepreneurial Learning” на Cambridge Judje Business School.

Целта на Alpbach лятна школа по предприемачество е стимулиране и насърчаване на индивидуалното предприемачество за създаване на нови възможности за заетост в Европа. Отличното владеене на английски език е задължително.

Документи за кандидатстване се приемат до 17.04.2015 г..

Броят на участниците е ограничен до 20 млади изследователи. Таксата е в размер на 3000 EUR, като една част от нея (1300 EUR на човек) се предоставя като стипендия от Международния център по предприемачество Tirol Hermann Hauser (IECT). Всеки участник трябва да покрие останалата част от таксата в размер на 1700 EUR – за своя сметка. Таксата покрива участие в школата и настаняване. В нея не са включени разходите за пътуване или дневни пари.

Повече информация за таксите, документите за кандидатстване и програмата на лятната школа може да се намери на интернет страницата http://www. alpbach.org/entrepreneurship.

GoTop