Amity Global Business School в Лондон

ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ОТПУСКАНЕ НА СТИПЕНДИИ ОТ AMITY GLOBAL BUSINESS SCHOOL В ЛОНДОН

Информация относно възможности за отпускане на стипендии от Amity Global Business School в Лондон

Amity Global Business School в Лондон отпуска по една стипендия за трите образователни степени – BA (Hons) Business Management, MBA Master of Business Administration, MSc Management за български студенти с отлични академични постижения.

Селекцията на кандидатите се осъществява от училището след тяхната предварителна регистрация на неговия сайт.

GoTop