Филмов фестивал – конкурс „Plural +” 2009 г.

ФИЛМОВ ФЕСТИВАЛ – КОНКУРС „PLURAL +”

Секретариатът на инициативата Алианс на цивилизациите, Международната организация по миграция, Евро-средиземноморската фондация „Анна Линд” и други международни неправителствени сдружения организират

ФИЛМОВ ФЕСТИВАЛ – КОНКУРС „Plural +”

Покана за участие е отправена до всички младежи на възраст от 9-25 години. Те могат да се включат в конкурса като изпратят до 30 септември т.г. заснети от тях кратки видеофилми (1-5 минути), в които изразяват мнения или споделят опит по въпроси, свързани с: интегрирането на деца и възрастни, които са с имигрантски произход; прояви на (не)толерантност; човешки права; културни и религиозни различия и др. Посредством своята творба, младите хора могат да отправят предложения за това как да бъдат насърчавани социалната кохезия и животът в общества, които се характеризират с разнообразие (културно, езиково, религиозно, етническо, социално).

Информация относно условията за участие в конкурса, критериите за оценка и процедурата по награждаване е публикувана на електронната страница на Алианса на цивилизациите – www.unaoc.org

GoTop