Кандидатстване за стипендии в рамките на Университетската агенция на Франкофонията 2011 г.

Кандидатстване за стипендии за докторантура и изследователска дейност в рамките на Университетската агенция на Франкофонията

Университетската агенция на Франкофонията обявява покана за кандидатстване за стипендиите „Йожен Юнеску” за докторантура и изследователска дейност в румънски университети за учебната 2010 – 2011 година.

Стипендиите се осигуряват от румънското правителство и кандидатите следва да установят контакт с един от 22-та румънски университета. Продължителността на стипендиите е от 3 до 10 месеца в зависимост от обема на изследователския проект.

Документи за кандидатстване се подават в регионалните бюра на Университетската агенция на Франкофонията.

Документите след това ще бъдат събрани и подбрани от Регионална експертна комисия в Регионалното бюро за Централна и Източна Европа на Университетската агенция на франкофонията.

Крайният срок за подаване на документите е 10 януари 2011 г.

Повече информация за условията за кандидатстване, за университетите и за изтегляне на формулярите може да се получи на следния електронен адрес:
http://www.auf.org/regions/europe-centrale-orientale/appels-d-offres/bourses-de-recherche-doctorale-et-de-post-doctorat-eugen-ionescu-appel-international-a-candidatures-5034.html

GoTop