КОНКУРС за набиране на участници в програмата „Студенти на стаж в МОМН” 2012

КОНКУРС за набиране на участници в програмата „Студенти на стаж в МОМН” 2012

МИНИСТЕРСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО, МЛАДЕЖТА И НАУКАТА ОБЯВЯВА КОНКУРС

за набиране на участници в програмата „Студенти на стаж в МОМН”

Целта на програмата е да се даде възможност на студентите да се запознаят отблизо с дейността на администрацията на Министерството на образованието, младежта и науката и да обвържат придобитите теоретични знания с практически опит и умения.

Общи условия:

 1. Продължителността на програмата е шест месеца.
 2. Програмата се финансира от МОМН.
 3. Участници в програмата – студенти в ІІІ, ІV и V курс с добро представяне по време на учебния процес – средна оценка „добър” от завършения последен семестър, и много добри компютърни умения.
 4. Стажантите ще бъдат заети по 4 часа на ден, с възнаграждение до една минимална работна заплата месечно, на основание сключен граждански договор и утвърден от директора на дирекция или друго определено длъжностно лице доклад.
 5. Броят на заетите места по Програма „Студенти на стаж в МОМН” ще се определя съгласно подадените от дирекциите заявки, в които се посочва необходимата професионална квалификация и изискваните допълнителни умения, но не повече от 25 бройки общо за МОМН.
 6. Завършилите стажа студенти получават документ от МОМН.

Необходими документи:

 • формуляр за кандидатстване по образец
 • автобиография
 • академична справка или копие на студентска книжка
 • други документи по преценка на кандидата.

Начин на провеждане на конкурса:

 • подбор
 • събеседване.

Документите се подават лично на адрес:
Министерство на образованието, младежта и науката; гр. София 1000, бул. „Княз Дондуков” № 2А, приемна, партерен етаж, стая 1.

Обявлението за подбора, класирането след различните етапи, както и всички допълнителни информации, свързани с него, се публикуват на електронната страница на МОМН.

Срок за подаване на документите: 20.04.2012 г.

За повече информация на тел. 9217 559, 9217 657, дирекция „Човешки ресурси, връзки с обществеността и протокол”.

GoTop