Kонкурс за стипендии на Държавната Фондация за Стипендии – Гърция

K Kонкурс за стипендии на Държавната Фондация за Стипендии – Гърция /I.K.Y./

Държавната Фондация за Стипендии – Гърция /I.K.Y./ ОБЯВЯВА

КОНКУРС за 55 стипендии за участие на чуждестранни граждани (чужденци или от гръцки произход) от страните от Източна и Югоизточна Европа (които не са членове на ЕС), Азия, Африка и Латинска Америка и 35 стипендии за участие на чуждестранни граждани (чужденци или от гръцки произход) от държавите-членки на ЕС, Исландия, Норвегия, Швейцария, САЩ и Канада за учебната 2012-2013 г.

Стипендиите обхващат следните възможности за обучение:

А) Следдипломно обучение:

  1. Магистратура – от 1 до 3 години;
  2. Докторантура – за период от 1 до 4 години;

Б) След докторантски изследвания – от 6 месеца до 1 година;
В) Продължаващо обучение в следните области: Гръцки език, Литература, История, Философия и Изкуства за преподаватели по гръцки език в чуждестранни университети – от 6 месеца до 1 година;
Г) Участие в семинари за специализации в областта на Изящните изкуства – от 1 до 2 години;
Е) Научни изследвания за завършили докторантура в техните страни – за 1 година;

Обучаващите се в категории Б), В), Г), и Е) не получават диплома за завършена степен на обучение.

Полето на обучението трябва да съществува в гръцките университети. Кандидатите могат да кандидатстват само по една от посочените възможности.

Кандидатите самостоятелно изпращат необходимите документи за участие в програмите на английски език до Консулската служба на Посолството на Гърция в София най-късно до 20 юли 2012 г., която ги препраща до фондацията.

Повече информация за условията за участие в конкурса и формуляр за участие може да бъде намерена на следния адрес: http://www.iky.gr.

GoTop