КУРСОВЕ по линия на програмата на индийското правителство за финансовата 2013-2014 г.

КУРСОВЕ по линия на програмата на индийското правителство за 2013-2014 г.

КУРСОВЕ по линия на програмата на индийското правителство за техническо и икономическо сътрудничество /Indian Technical and Economic Cooperation – ITEC/ за финансовата 2013-2014 г.

По условията на програмата ITEC за всеки курс може да се кандидатства не повече от двама кандидати от България, както следва да отговарят на необходимите изисквания – подходящо образование, възраст от 25 до 45 г., владеене на английски език /следва да бъде приложен сертификат за владеене на авторитетна институция/ и добро здравословно състояние /включеното във формуляра медицинско удостоверение следва да бъде попълнено от лекар, който е регистриран от НЗОК с право да практикува в България.

Индийската страна поема на утвърдените от нея кандидати пътните разноски до Индия и обратно и таксата за курса, като предоставя също и стипендия. Обучаващата институция осигурява на кандидатите подходящо настаняване безплатно. Участниците в курсовете, които по лични причини не завършат докрай съответния курс и се върнат в България, без да са получили предварително разрешение от МВнР на Индия, или не посещават редовно занятията в рамките на курса, са задължени да заплатят на индийското правителство направените до момента на напускането им разходи във връзка с участието им в курса, вкл. Самолетния билет в двете посоки.

Повече информация за програмата ITEC и пълният списък с предлаганите курсове за 2013-2014 г. може да бъдат намерени на интернет адрес: http://itec.mea.gov.in.

Кандидатите за участие в курсовете се одобряват от индийското правителство, като посолството на индия в София уведомява одобрените кандидати, на които се издава безплатна входна виза за Индия.

Кратката информация за курсовете, основни изисквания към кандидатите и формуляр, който попълнен от кандидатите в два екземпляра, подписан от съответния им ръководител и подпечатан с официалния печат на ведомството /оригинален печат и на двата екземпляра/, в което работят, трябва да бъде върнат на дирекция „АААО” на МВнР най-късно четири месеца преди началото на съответния курс, заедно с три оригинални снимки.

Адресът на МВнР за връзка е София, 1040, ул. Александър Жендов” 2, тел. 870-0461, факс 971 2882, е-mail: ААО@mfa.bg

GoTop