Магистърски програми, Шанхай

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ОБУЧЕНИЕ В МАГИСТЪРСКИ ИЛИ ДОКТОРСКИ ПРОГРАМИ В УНИВЕРСИТЕТА „ТУНДЗИ", ШАНХАЙ

Институтът за околна среда и устойчиво развитие към Университета „Тундзи", Шанхай, Китайската народна република приема заявления за обучение по следните програми:

  • Магистърска програма по управление на околната среда и устойчиво развитие;
  • Магистърска програма по екологично инженерство;
  • Докторска програма по управление на околната среда и устойчиво развитие.

Институтът за околна среда и устойчиво развитие предлага ограничен брой частични или пълни стипендии за кандидати с отличен успех. Кандидатите за обучение в Института могат да получат стипендии и чрез програмите на Държавната комисия за стипендии на Китайската народна република (Chinese Government Scholarship – Postgraduate Study Program of Tongji University), както и чрез правителството на гр. Шанхай (Shanghai Municipal Government Scholarship).

Кандидатите самостоятелно подготвят и изпращат необходимите документи, съгласно изискванията и сроковете, посочени от китайска страна.

Подробна информация и условията за кандидатстване може да бъде открита на следния адрес:
http://WWW.boku.ac.at/fileadmin/data/H05000/H12000/Attachments_Newsletter/00_2015_47_Application_Tongji_University.pdf

GoTop