Магистратура финанси

ВЪЗМОЖНОСТ ЗА ОБУЧЕНИЕ В АТИНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ В МАГИСТЪРСКА ПРОГРАМА НА АНГЛИЙСКИ ЕЗИК ПО СПЕЦИАЛНОСТТА „СЧЕТОВОДСТВО И ФИНАНСИ“

Атинският университет предлага възможност за обучение в магистърска програма на английски език по специалността „Счетоводство и финанси“. Общата стойност на обучението в рамките на следването и пребиваването през периода на обучение може да бъде покрита чрез получаване на стипендия от Гръцката фондация за държавни стипендии или от Фондация „Онасис“, която също предоставя 35 стипендии на годишна база.

За да могат кандидатите да се възползват от тези възможности на финансиране е необходимо е първо да бъдат приети в магистърската програма на Университета по икономика и бизнес.

Пълната информация относно предоставяната програма по специалността „Счетоводство и Финанси“ може да бъде намерена на следния уеб адрес: www.postgraduate-accfin.aueb.gr.

GoTop