Московския държавен технически университет по гражданска авиация

ОБУЧЕНИЕ НА БЪЛГАРСКИ ГРАЖДАНИ В МОСКОВСКИЯ ДЪРЖАВЕН ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ ПО ГРАЖДАНСКА АВИАЦИЯ

Информация за възможност за обучение на български граждани в Московския държавен технически университет по гражданска авиация

Московският държавен технически университет по гражданска авиация приема за обучение младежи и девойки, желаещи да свържат живота си с гражданската авиация и да получат интересна и престижна професия.

Университетът е водещо висше училище в Руската Федерация по подготовка на специалисти в областта на експлоатацията на авиационна и космическа техника. Випускниците на университета имат възможност да се реализират не само в сферата на гражданската авиация, но и в други отрасли на промишлеността и транспорта.

Университетът обучава чуждестранни студенти от 1993 година. През изминалия период във висшето училище са се обучавали граждани на 59 страни.

Пълна информация за реда и условията на кандидатстване и обучение може да се намери:

на адрес: [email protected];

на телефони: 7 495 459 0707, 7 495 458 7626 и 7 495 459 0721;

GoTop