Обучение по програма на АСЕМ

ВЪЗМОЖНОСТ ЗА ОБУЧЕНИЕ ПО ПРОГРАМА НА АСЕМ „ДУО-Тайланд 2015 г."

Програмата за приятелство „АСЕМ ДУО" е част от сътрудничеството в областта на образованието по линия на форума Азия – Европа (АСЕМ). Целта й е да засили образователния и културния обмен между университети от двата континента.

Като част от тази програма, „ДУО-Тайланд" набира европейски и тайландски студенти, обучаващи се предимно в областта на алтернативните енергии, информационните технологии, нанотехнологиите, европейско право и др. Срокът за подаване на документи е 29 август 2014 г., като обменът трябва да приключи преди септември 2015 г.

Кандидатите следва да отговарят на следните общи изисквания:

  • Да са редовни студенти;
  • Да не са кандидатствали по други подобни програми;
  • Да владеят много добре английски език;
  • Да имат добър успех.

Обменът се осъществява между университети, които са сключили споразумение по програмата. Обучението е с продължителност 4 месеца. Месечната стипендия на одобрените европейски кандидати е в размер на 800 евро и се предоставя от Комисията по висше образование към Министерство на образованието и науката в Тайланд. Партниращият български университет следва да се ангажира да освободи от такси за обучение тайландските студенти, приети на обучение по програмата.

Конкретните изисквания, процедурата за кандидатстване, както и необходимите документи за участие могат да бъдат намерени на:

www.asemduo.org
www.inter.mua.go.th

GoTop