Покана за кандидатстване със съвместни проекти /2013-2015/ с Френската общност на Белгия

Покана за кандидатстване със съвместни проекти с Френската общност на Белгия

ПОКАНА ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ С ПРОЕКТИ ЗА НОВАТА РАБОТНА ПРОГРАМА /2013-2015/ В РАМКИТЕ НА СПОГОДБАТА ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО С ФРЕНСКАТА ОБЩНОСТ НА БЕЛГИЯ

Департаментът за международни отношения на регион Валония-Брюксел обявява Покана за кандидатстване със съвместни проекти за новата работна програма /2013-2015/ в рамките на Спогодбата за сътрудничество с Френската общност на Белгия.

Приоритетните теми в областта на образованието и науката са: научни изследвания и технологични иновации, професионално и продължаващо образование, европейски въпроси, социална политика, укрепване на връзките между образованието, науката и бизнеса, езиково и културно многообразие, подкрепа за Франкофонските образователни филиали в България и за разпространението на френския език.

Проектните предложения трябва да са на френски и на български език.

Крайният срок за представянето на проектите е 10 октомври 2012 г. в централния офис на Wallonie-Bruxelles International:
Wallonie-Bruxelles International (WBI)
Espace international Wallonie-Bruxelles
Place Sainctelette, 2
1080 BRUXELLES

Формуляр за кандидатстване може да бъде изтеглен оттук или от електронната страница на Департамента за международни отношения на регион Валония-Брюксел:
http://www.wbi.be/cgi/bin3/render.cgi?id=0023375_matrice&ln=ln1&userid=&rubr=gen

За повече информация за условията за кандидатстване, за допустимите разходи и процедурата по селекция могат да се получат от:
Georges LETAYF – [email protected]e и Adeline SERRAND – [email protected]
Телефон: +32 2 421 83 14
Факс: +32 2 421 87 66

Три екземпляра от попълнения на френски език формуляр се изпращат на адреса на Wallonie-Bruxelles International и по един екземпляр на български и френски език по електронна поща на референта от МОМН [email protected] и на референта от МВнР [email protected]

GoTop