Покана за участие в конкурс за есе на тема „България и Китай – древни култури”

Покана за участие в конкурс за есе на тема „България и Китай – древни култури”

Скъпи млади хора,

Във връзка с обявената от Европейската комисия „Година на младежта ЕС – Китай 2011”, Министерството на образованието, младежта и науката обявява конкурс за есе на тема „България и Китай – древни култури!

Участниците в конкурса трябва да са на възраст между 15 и 29 години.

Изискванията към писмените творби на кандидатите са текстът да бъде написан на шрифт 12 и междуредово отстояние 1,5. Есето трябва да съдържа личното мнение на автора, което да бъде обосновано и задълбочено представено. Желателно е обемът на творбата да не е по-малък от 4 страници!

Писмените работи ще бъдат приемани на адрес „Цариградско шосе” № 125, бл. 5, дирекция „Младеж” на МОМН, както и на ел. поща на дирекцията: [email protected] в срок до 07.12.2011 г.

Заедно с есето кандидатите трябва да изпратят трите си имена, година на раждане, занятие, адрес за обратна връзка, e-mail и телефон.

Отличените участници в конкурса ще бъдат наградени с тематични екскурзии.

Очакваме с интерес вашите творби! Информация за победителите в конкурса ще бъде публикувана на сайта на МОМН и младежкия портал на дирекция „Младеж” www.youth.mon.bg до 16.12.2011 г.

Екип на дирекция „Младеж”
Министерство на образованието, младежта и науката

GoTop