Предоставени стипендии за обучение

Стипендии за обучение от германски, австрийски и швейцарски академични институции за предстоящата академична 2014/2015 година

ОБЯВA за предоставени стипендии за обучение от германски, австрийски и швейцарски академични институции за предстоящата академична 2014/2015 година

I. Германски стипендии:

 1. Германската страна, чрез Международна фондация „Св. Св. Кирил и Методий“ (www.cmfnd.org), предоставя следните стипендии:
 • Стипендии на Германската служба за академичен обмен (DAAD – www.daad.de) и
 • Стипендии на Фондация „МУММЕРТ (Rochus and Beatrice MUMMERT-Stifung – www.mummertstifung.de)

Условията за начина, реда и сроковете за кандидатстване могат да се намерят на горепосочените интернет страници.

 1. Стипендии за чуждестранни студенти от Югоизточна Европа от Свободната държава Бавария на Баварския център за висше образование на Централна и Югоизточна Европа (BAYHOST – www.bayhost.de и/или http://www.uni-regensburg.de/bayhost/stipendien/incoming/index.html).

Условията за начина, реда и сроковете за кандидатстване могат да се намерят на горепосочените интернет страници.

II. Австрийски стипендии:

 1. Австрийската страна, чрез Посолството си в София, ни информира за стипендиите, предоставени от тяхното Федерално министерство на науката и изследователската дейност. Подробна информация за отделните стипендии, условията за отпускане на стипендиите и техния размер, може да бъде намерена на интернет страницата – www.grants.at (на немски и английски езици).
 • Франц Верфел – стипендия (Franz Werfel-Stipendienprogramm);
 • Рихард Плашка – стипендия (Richard Plaschka-Stipendienprogramm);
 • Ернст Мах – стипендия (Ernst Mach-Stipendienprogramm).
 1. На същата страница (www.grants.at) може да бъде намерена информация и за други програми за отпускане на стипендии. Кандидатстването за получаване на стипендия става единствено и само по електронен път: (www.scholarship.at).

Условията за начина, реда и сроковете за кандидатстване могат да се намерят на горепосочените интернет страници.

III. Швейцарски стипендии:

 1. Швейцарската страна, чрез Посолството си в София, ни информира за стипендиите, предоставени от Правителството на Швейцария, за следните категории кандидати:
 • Млади учени от всички академични дисциплини, вкл. и медицина, с придобита степен „Магистър“ и не по възрастни от 35 г. към момента на кандидатстване;
 • Учени от всички академични дисциплини с докторска степен, придобита преди не повече от 5 години преди кандидатстването за стипендия.
 1. Швейцария предлага също така стипендии на млади творци от всички академични дисциплини с придобита бакалавърска степен и не по-възрастни от 35 г. към момента на кандидатстване.

Процедурата по предварителния подбор на кандидатите се организира от Швейцарското посолство и Международната фондация „Св. Св. Кирил и Методий“ (www.cmfnd.org), като документите на номинираните кандидати се предоставят за окончателно решение на швейцарската Федерална комисия за стипендии на чужденци

Допълнителна информация за начина, реда и сроковете за кандидатстване могат да се намерят на горепосочените интернет страници.

GoTop