Ромският образователен фонд отпуска стипендии за студенти от ромски произход

Ромският образователен фонд отпуска стипендии за студенти от ромски произход

Проект „Ромско здравеопазване" на Институт Отворено Общество – Будапеща в сътрудничество със Стипендиантската програма на Ромския образователен фонд реализират съвместно със Стипендиантската Програма "Лидери в здравеопазването: ново поколение от професионалисти в здравната система". Тя е разработена в изпълнение на международната инициатива "Десетилетие на ромското включване 2005-2015 г." и представлява първата по рода си програма в Централна и Източна Европа.

Програмата е насочена към ромски студенти и кандидат-студенти, които учат в медицинските университети, в професионални медицински училища (колежи за медицински сестри и акушерки, медицински училища), както и към лекари-специализанти, които се обучават в акредитирани висши училища и показват отлични постижения в професионалната си кариера.

Важно: Кандидатстването по Стипендиантските програми на Ромския образователен фонд за 2011-2012 академична година ще става чрез Интернет.

На посочения по-долу адрес можете да намерите информация за конкурсите за стипендии на РОФ, както и формуляр за кандидатстване на български език.
http://www.romaeducationfund.hu/how-apply-scholarship

Срокът за кандидатстване по програмата РМУСП е 30 април 2011 г.

За допълнителна информация или разяснения, моля обръщайте се към: [email protected]

GoTop