Санкт Петербургски държ. университет

ИНФОРМАЦИЯ за обучение на български граждани в Руската федерация

Правителството на Руската федерация отпуска 300 стипендии за чуждестранни граждани за пълен срок на обучение в степен „бакалавър“, „магистър“ и „доктор“, включително и за обучение в Санкт Петербургския държавен университет, считано от 1 септември 2017 г. Стипендиите включват освобождаване от такса за обучение, предоставяне на месечна сума, настаняване в студентско общежитие срещу заплащане на преференциални цени.

В тази връзка Санкт Петербургския държавен университет обявява конкурс по документи за пълен срок на обучение за чуждестранни граждани. Кандидатите следва самостоятелно да подготвят и подадат нужните документи до университета по електронен път.

Крайният срок за изпращане на документи и формуляри за участие в конкурса е 15 юни 2017 г.

Повече информация, нужните документи и условията за кандидатстване могат да бъдат открити на посочения адрес:
https://abiturient.spbu.ru/russkij/informatsiya-dlya-inostrannykh-grazhdan.html

и на [email protected] , тел. 007 812 328 32 91 – Комисия по приема на чуждестранни граждани в Санкт Петербургския държавен университет.

GoTop