Следдипломна квалификация в Атинския университет, 30 май 2014

АТИНСКИЯТ УНИВЕРСИТЕТ ПРЕДЛАГА СЛЕДДИПЛОМНА КВАЛИФИКАЦИЯ НА НАШИ СТУДЕНТИ ПО ПРОГРАМАТА „ЮГОИЗТОЧНОЕВРОПЕЙСКИ НАУКИ” ЗА 2014/2015 Г.

Факултетът по политически науки и публична администрация на Атинския университет, Република Гърция, информира за възможности за следдипломна квалификация на български студенти през академичната 2014/2015 година по програмата „Югоизточноевропейски науки”. Обучението е с продължителност една година и ще се провежда на английски език.

Крайният срок за заявка за участие е 30 май 2014 г.

Повече информация и формуляр за участие в обучението може да се намери на страницата www.see.pspa.uoa.gr и www.pspa.uoa.gr.

GoTop