Следдипломни програми на Международния гръцки университет в Солун за учебната 2011-2012 г.

Следдипломни програми на Международния гръцки университет в Солун за учебната 2011-2012 г.

Международният гръцки университет в Солун (International Hellenic University of Thessaloniki) обявява конкурс за участие в следдипломните програми на университета за учебната 2011-2012 г.

Международният гръцки университет в Солун e първият държавен университет в Гърция с преподаване изцяло на английски език. Отпусканите стипендии по програмите покриват значителна част от таксите за обучение. В трите факултета в рамките на университета се предлага следното обучение:

Факултетът по икономика и бизнес администрация предлага три програми за следдипломна квалификация:

 1. Магистър по бизнес администрация
 2. Магистър по мениджмънт
 3. Магистър по банкиране и финанси

Факултетът по хуманитарни науки предлага следдипломна програма:

 1. Културни изследвания в Черно море със специализация потоци:
  – Археология – История
  – Политика – Икономика

Факултетът за наука и технологии предлага две програми за следдипломна квалификация:

 1. Магистър по енергийни системи със специализация потоци:
  – Управление на енергийни системи
  – Възобновяеми енергийни източници
 2. Магистър по информационни системи и комуникационни технологии със специализация потоци:
  – Информационните системи за управление
  – Комуникационни системи
  – Системи за управление на здравна информация
  – Информационни системи за устойчив растеж (Зелени ИКТ)

Кандидатите самостоятелно изпращат необходимите документи за участие в програмата до Международния гръцки университет в Солун, като курсовете започват след 30 септември 2011 г.

Повече информация за условията за участие и формуляр за участие може да бъде намерена на следния адрес: http://www.ihu.edu.gr.

GoTop