Словашката академична информационна агенция

СТИПЕНДИИ ЗА СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ ИЛИ НАУЧЕН ПРЕСТОЙ В СЛОВАКИЯ

Информация за кандидатстване за стипендии за специализация или научен престой, отпускани чрез Словашката академична информационна агенция и предназначени за чуждестранни студенти, докторанти, преподаватели и изследователи във висши училища и научни организации

Словашката академична информационна агенция (SAIA) въз основа на договор с Министерството на образованието на Словашката република координира „Националната стипендийна програма” на Словашката Република, предназначена за чуждестранни студенти, докторанти, преподаватели и изследователи във висши училища и научни организации. Чрез Агенцията те могат да кандидатстват за стипендия за специализация или научен престой в Словашката Република.

Подробна информация за реда и условията за кандидатстване може да се намери на адрес: www.saia.sk.

Брошури на „Националната стипендийна програма” на Словашката Република с информация за кандидатстването могат да се получат в Министерството на образованието и науката, бул. „Княз Дондуков” № 2 А, София, стая № 552.

GoTop