Стипендии, Индия

Стипендии за обучение в Symbiosis International University, Индия

Symbiosis International University, частен университет, разположен в Пуна, Махаращра, отпуска 5 стипендии за обучение във всички специалности, както следва:

  • 1 стипендия, която покрива 50% от таксата за обучение за следдипломна квалификация;
  • 1 стипендия, която покрива напълно таксата за обучение за бакалавърска степен;
  • 1 стипендия, която покрива 50% от таксата за обучение за бакалавърска степен;
  • 2 стипендии, които покриват 25% от таксата за обучение за бакалавърска степен.

Стипендиите покриват само разходите за обучение. Всички останали разноски са за сметка на кандидата.

Кандидатите трябва да се свържат директно със Symbiosis International University относно условията за кандидатстване и подробна информация за отпусканите стипендии.

Заинтересованите лица могат да намерят информация и на: www.scie.ac.in.

Лице за контакт:
Prof. Anita Patankar,
Deputy Director,
Symbiosis Center for International Education,
e-mail: [email protected], mobile: +919823275963.

GoTop