Стипендии към Финансов университет, Русия

ФИНАНСОВИЯТ УНИВЕРСИТЕТ ПРИ ПРАВИТЕЛСТВОТО НА РУСКАТА ФЕДЕРАЦИЯ ПРЕДОСТАВЯ 5 ДЪРЖАВНИ СТИПЕНДИИ НА БЪЛГАРСКИ СТУДЕНТИ ЗА БАКАЛАВЪРСКИ, МАГИСТЪРСКИ И ДОКТОРСКИ ПРОГРАМИ ЗА УЧЕБНАТА 2015/2016 Г.

95-годишният Финансов университет при Правителството на Руската Федерация е едно от най-старите висши училища в Русия, със седалище в Москва. То подготвя финансисти, икономисти, юристи по финансово право, математици и IT специалисти.

Отделните специалности могат да се намерят на интернет страницата на Финуниверситета:

Изискването на Финансовият университет е кандидатите да владеят добре руски език, както и да имат необходимо ниво на знания в областта на математиката, предвид спецификата на обучението.

Документите на кандидатите се приемат до 15 април 2015 г. във Финансовия университет при Правителството на Руската Федерация.

GoTop