Стипендии, Казахстан

Прием на студенти по програмата Магистър по държавна политика (Master in Public Policy), Република Казахстан

Висшето училище по държавна политика „Назарбаев“ в гр. Астана, Република Казахстан, обявява прием на студенти по програмата Магистър по държавна политика (Master in Public Policy).

Програмата е 2-годишна, с преподаване на английски език и е насочена към млади специалисти (с трудов стаж минимум две години), желаещи да получат образование в областта на държавната администрация.

Партньор на програмата е Училището по публична политика „Ли Куан Ю“ към Националния университет на Сингапур.

За приетите студенти правителството на Република Казахстан предвижда държавни субсидии, покриващи таксите за обучение и ежемесечни стипендии, както и възможност за настаняване в общежития.

Документи се подават онлайн до 31 март 2015 г. на http://admissions.nu.edu.kz.

Допълнителна информация може да бъде получена на сайта на Висшето училище по държавна политика
http://gspp.nu.edu.kz и на електронна поща [email protected].

GoTop