Стипендии Латвия

Държавната агенцията за образование и развитие на Република Латвия обявява конкурс за предоставяне на стипедии за обучение

Държавната агенцията за образование и развитие на Република Латвия обявява конкурс за предоставяне на стипедии за обучение с продължителност до 10 месеца в латвийски висши училища и научни организации за учебната 2015-2016 година и участие в летни семинари. Стипендиите са предназначени за студенти, изследователи и преподаватели, граждани на Република България.

Стипендиите включват:

А) Частичен срок на обучение (до 10 месеца, за докторанти – до 11 месеца):

  1. За студенти в образователно-квалификационна степен бакалавър или магистър размерът на месечната стипендия е 500 евро;
  2. За докторанти размерът на месечната стипендия е 670 евро;

Б) Краткосрочен престой за провеждане на научни изследвания и/или провеждане на лекции – размерът на дневната стипендия е 28 евро и възможност за частично покриване на разходите за настаняване (до 170 евро в рамките на един календарен месец).

В) Участие е следните летни семинари:

Отнася се за студенти и научни работници – размерът на стипендията е 711 евро. Стипендията се предоставя директно на организиращите университети, а не на участниците, които заплащат сами транспортните разходите до мястото на провеждане на обучението и обратно.

Кандидатите – български граждани, самостоятелно изпращат необходимите документи за участие в конкурсите.

Крайният срок за участие за получаване на Латвийските правителствени стипендии за следване и изследователски посещения е 1 април 2015 г. и за летни училища е 4 май 2015 г.

Повече информация за условията за участие в конкурса и формуляри за участие може да бъде намерена на следния адрес:

Лице за контакт към Държавната агенция за образование и развитие е Mrs. Aija Jakovica, International Cooperation Programme Unit, Management and External Cooperation Department, phone: +371 67814331, e-mail: [email protected].

GoTop