СТИПЕНДИИ за академичната 2012/2013 г., Република Кипър

СТИПЕНДИИ, предоставени от Европейския университет в Република Кипър

ЕВРОПЕЙСКИЯТ УНИВЕРСИТЕТ В РЕПУБЛИКА КИПЪР (EUROPEAN UNIVERSITY CYPRUS) ПРЕДОСТАВЯ СТИПЕНДИИ ЗА БЪЛГАРСКИ ГРАЖДАНИ ЗА АКАДЕМИЧНАТА 2012 година

Европейският университет в Република Кипър (European University Cyprus) предоставя стипендии за български граждани за академичната 2012/2013 година.

Европейският университет в Република Кипър е автономен. В него може да се придобият бакалавърска и магистърска степени на образование, които са международно признати. Той е акредитиран от Министерския съвет на Република Кипър и предлага обучение и провеждане на изследвания в четирите си факултета:

 • Факултет по бизнес администрация
 • Факултет за наука
 • Факултет за хуманитарни и социални науки
 • Факултет за изкуства и педагогика

Университетът е член на Laureate International Universities, която е най-голямата и най- бързо растяща организация от университети по целия свят.

Европейският университет в Република Кипър предоставя следните стипендии:

 1. Две пълни стипендии, покриващи 100% от годишната такса до цялостното завършване на избраната програма на обучение.
 2. Три частични стипендии, покриващи 50% от годишната такса до цялостното завършване на избраната програма на обучение

Условия:

 • Стипендиите се отпускат за всяка програма на обучение, която се изучава в Европейският университет в Република Кипър (бакалавърска и магистърска).
 • Кандидатите за бакалавърска програма трябва да отговарят на следните условия – да са завършили средното си образование с диплома с минимален среден успех, равняващ се на B+ или по- висок.
 • Кандидатите за магистърска програма трябва отговарят на следните условия – да са завършили бакалавърска степен в акредитиран университет, с диплома с минимален среден успех, равняващ се на В+ или по- висок.
 • Стипендиите се отпускат за академичната 2012- 2013 година и не могат да бъдат прехвърлени за следващата година.
 • Стипендиите ще бъдат продължени за студентите, които имат висок успех.
 • Крайният срок за подаване на необходимите документите е 20-ти юли 2012 г. за кандидатите, които желаят да започнат обучението си през Есенния семестър на 2012 година и 20 ноември 2012 г. за тези, които искат да започнат обучението си от Пролетния семестър на 2013 година.

Необходими документи:

 1. Попълнен формуляр на Европейския университет в Република Кипър.
 2. Служебна или легализирана академична справка (на английски език)
  – Кандидатите за обучение по бакалавърска програма трябва да представят копие от дипломата си за средно образование и академична справка с оценките си (на английски език) заверени от учебното заведение, което им ги е издало, или Министерство на образованието, младежта и науката, или съответна изпитна комисия;
  – Кандидатите за обучение по магистърска програма трябва да представят копие от тяхната бакалавърска степен и академична справка (на английски език) заверени от учебното заведение, което им ги е издало или Министерство на образованието, младежта и науката, както и две препоръки за професионален опит, ако имат такъв.
 3. Всякаква друга диплома или награда/отличие, които кандидатът притежава. Те ще се считат като допълнително предимство в процеса на подбор.
 4. Копие на валиден паспорт.
 5. 1 бр. снимка паспортен формат.

Повече информация за условията и формуляри може да бъде намерена на следния адрес: http://www.euc.ac.cy.

GoTop