Стипендии за български граждани за обучение в Република Корея

СТИПЕНДИИ ЗА БЪЛГАРСКИ ГРАЖДАНИ ЗА ОБУЧЕНИЕ В РЕПУБЛИКА КОРЕЯ

Правителството на Република Корея предоставя две стипендии за български граждани за придобиване на образователно-квалификационна степен „бакалавър", считано от м. март 2015 г.

Одобрените кандидати ще бъде освободен от заплащане на такса за обучение, ще им бъдат предоставени двупосочни самолетни билети, месечна издръжка, медицинска застраховка.

Заинтересованите лица могат да намерят необходимите формуляри за кандидатстване, както и подробна информация за програмата, на следния електронен адрес:

http://bgr.mofa.go.kr/worldlanguage/europe/bgr/mission/notice/index.jsp

Кандидатите за обучение самостоятелно подготвят и изпращат необходимите документи до Посолството на Република Корея в София, съгласно изискванията, до 17 октомври 2014 г. Посолството ще проведе събеседване с допуснатите кандидати през октомври.

Дейности и срокове:

Подаване на документи: 2 септември – 17 октомври 2014 г. Резултати от предварителна селекция по документи: 24 октомври 2014 г. Събеседване: точната дата ще бъде обявена допълнително Резултати от първична селекция: 31 октомври 2014 г.

За допълнителна информация:
Посолство на Република Корея в България
[email protected]

Тел: 02/971 2181
Адрес: Интерпред 7А, Бул. Драган Цанков 36, София 1507

GoTop