Стипендии за български граждани за обучение в Република Корея, 2014 г.

Стипендии за български граждани за обучение в Република Корея

Корейският институт за развитие (Korea Development Institute) предоставя възможност за обучение на български граждани в образователно-квалификационна степен „магистър” или образователна и научна степен „доктор”, считано от пролетния семестър на 2014 г.

Кандидатите имат възможност да кандидатстват за пълна стипендия, включваща освобождаване от такса за обучение, предоставяне на месечна сума и двупосочен самолетен билет.

Заинтересованите лица могат да намерят необходимите документи за кандидатстване, както и подробна информация за програмата на: www.kdischool.ac.kr

Кандидатите за обучение самостоятелно подготвят и изпращат необходимите документи, съгласно изискванията, посочени от корейската страна до 25 октомври 2013 г.

Адрес за контакти:
85 Hoegiro Dongdaemun Gu,
Seoul 130-722, Korea
E-mail: [email protected]
Phone: 0082 2 3299 1281
FAX: 0082 2 3299 1223

GoTop