СТИПЕНДИИ за изучаване на гръцки език през 2013-2014 г.

СТИПЕНДИИ за изучаване на гръцки език през 2013-2014 г.

СТИПЕНДИИ ЗА ИЗУЧАВАНЕ НА ГРЪЦКИ ЕЗИК ПРЕЗ 2013-2014 г. ЗА ЧУЖДЕСТРАННИ ГРАЖДАНИ

Държавната фондация за стипендии – Гърция /I.K.Y./ обявява конкурс за 50 стипендии за изучаване на гръцки език през 2013-2014 г., отнасящи се за чуждестранни граждани.

Стипендиите обхващат следните възможности за обучение:
до 50 стипендии за участници в курсове и семинари по съвременен гръцки език и култура – за 8 месеца от октомври 2013 г. до май 2014 г. (отнася се за лица под 40 години /родени след 1973 г./, завършили хуманитарни, социални и политически науки и да имат основно ниво на гръцки език).

Обучаващите се в тази категория не получават диплома за завършена степен на обучение.

Кандидатите самостоятелно изпращат необходимите документи за участие в програмите по електронен път – до фондацията или до Консулската служба на Посолството на Гърция в София или Генералното консулство на Гърция в Пловдив най-късно до 10 юли и 26 юли 2013 г. за кандидатите за изучаване на гръцки език и съответно за следдипломна квалификация.

Повече информация за условията за участие в конкурса и формуляр за участие може да бъде намерена на следния адрес: http://www.iky.gr.

GoTop