Стипендии за следдипломно обучение за изучаване на гръцки език през 2012 г.

Стипендии за следдипломно обучение за изучаване на гръцки език през 2012 г.

ДЪРЖАВНАТА ФОНДАЦИЯ ЗА СТИПЕНДИИ – ГЪРЦИЯ /I.K.Y./ ОБЯВЯВА

конкурс за 60 стипендии за следдипломно обучение за изучаване на гръцки език през 2012 г., отнасящи се за чуждестранни граждани.

Стипендиите обхващат следните възможности за обучение:

  • до 60 стипендии за участници в курсове и семинари по съвременен гръцкиезик и култура – за 8 месеца от октомври 2012 г. до май 2013 г. (отнася се за лица под 40 години /родени след 1972 г./, завършили хуманитарни, социални и политически науки и да имат основно ниво на гръцки език).
  • Обучаващите се в тази категория не получават диплома за завършена степен на обучение.

Кандидатите самостоятелно изпращат необходимите документи за участие в програмите по електронен път – до фондацията или до Консулската служба на Посолството на Гърция в София или Генералното консулство на Гърция в Пловдив най-късно до 20 юли 2012 г.

Повече информация за условията за участие в конкурса и формуляр за участие може да бъде намерена на следния адрес: http://www.ikу.gr.

GoTop