Условия и ред за кандидатстване по програмата YGGDRASIL 2011 г.

Условия и ред за кандидатстване за стипендии, предоставени от Норвежкия съвет за научни изследвания за докторанти и млади учени по програмата YGGDRASIL

ИНФОРМАЦИЯ за условията и реда за кандидатстване за стипендии, предоставени от Норвежкия съвет за научни изследвания за докторанти и млади учени по програмата YGGDRASIL

Норвежкият научен съвет предоставя по програмата YGGDRASIL стипендии за обучение с продължителност от 1 до 10 месеца в норвежки висши училища и научни организации за академичната 2011/2012 г. Програмата e предназначена за докторанти и млади учени от всички научни направления. Стипендиите се отпускат за кандидати от европейските страни, включително и от България, както и за кандидати от Аржентина, Бразилия, Чили, Египет, Индия, Израел, Япония, Мексико и Южна Африка.

Документите се подават в срок до 16.02.2011 г. Размерът на стипендиите е около 1500 евро месечно.

Повече информация за програмата и за документите за кандидатстване може да се намери на адреси:

Информацията за предоставените стипендии е публикувана и на приложената брошура на Норвежкия съвет за научни изследвания.

GoTop