Висшето училище за приложни науки в гр. Фулда, Германия

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОДГОТВИТЕЛНИ, БАКАЛАВЪРСКИ И МАГИСТЪРСКИ ПРОГРАМИ ЗА ОБУЧЕНИЕ НА ЧУЖДЕСТРАННИ СТУДЕНТИ

Информация за подготвителни, бакалавърски и магистърски програми за обучение на чуждестранни студенти, предлагани от висшето училище за приложни науки в гр. Фулда, Германия.

Висшето училище за приложни науки в гр. Фулда, Германия предлага подготвителни, бакалавърски и магистърски програми за обучение на чуждестранни студенти. Срокът за подаване на документи е различен за отделните специалности. За повече информация, начините и условията за кандидатстване: www.hs-fulda.de/io

GoTop