Владимировския държавен университет

Обучение в Русия

ИНФОРМАЦИЯ

Владимировският държавен университет „А. Г. Столетов и Н. Г. Столетов", Русия има възможност да приеме до 20 български граждани за обучение за сметка на федералния бюджет, както и за обучение за сметка на кандидатите.

Владимировският държавен университет „А. Г. Столетов и Н. Г. Столетов" е многопрофилен и подготвя в образователно-квалификационна степен „бакалавър" и „магистър" по повече от 130 специалности и направления.

Кандидатите могат да получат допълнителна информация за начина на кандидатстване в Центъра по международно образование на университета на следните телефонни номера и електронни адреси:

Тел. 007 4922 47 98 83; 007 4922 47 76 83; факс 007 4922 47-98-83

http://international.vlsu.ru

Email: interc.dpt@ gmail.com

GoTop