Резултати от Националния ученически конкурс „Посланици на здравето“ за учебната 2017/2018 година

Резултати от Националния ученически конкурс „Посланици на здравето“ за учебната 2017/2018 година

През месец май приключи Националният ученически конкурс „Посланици на здравето“. В реализирането на дейностите се включиха общо над 5 500 ученици заедно с техните учители и родители от цялата страна, като проектите бяха насочени към превенция на рисковите за здравето фактори.

Конкурсът е по инициатива на Министерството на здравеопазването, в партньорство с Министерството на образованието и науката, Министерството на младежта и спорта, Министерството на културата, Министерството на околната среда и водите и Представителството на Европейската комисия в България.

Учениците заедно с техните учители реализираха проекти в две подтеми: „Пръв бъди без пушене и алкохол ТИ!“ и „Храни се здравословно и спортувай редовно!“. Конкурсът се реализира в рамките на Националната програма за превенция на хроничните незаразни болести 2014-2020 г.

В проектите са реализирани интерактивни дейности за ограничаване на рисковите за здравето фактори, които включват: спортни прояви – състезания и турнири по футбол, баскетбол и др.; туристически и екопоходи; ролеви игри; дебати и дискусии; сътрудничество и работа в екип между поколенията с цел запазване на българските традиции; разработени са сайтове и електронни книги за здравословен начин на живот и хранене, почистване на замърсени райони в различни населени места в страната и др.

Проектите, които завършиха успешно, са 75, като в категорията от I до IV клас – 18, от V до VIII клас – 38 и от IX до XII клас – 19 проекта.

Министерството на здравеопазването изразява благодарност към всички ученици, учители, ръководители на училища и граждани, участвали с проекти в Националния ученически конкурс „Посланици на здравето“ 2017/2018 г.!

Номинираните проекти са приложени в таблици по възрастови групи.

Номинирани проект в първа група 1-4 клас

Номинирани проект в първа група 5-8 клас

Номинирани проект в първа група 9-12 клас

GoTop