Архив на конкурси за учители

АРХИВ НА КОНКУРСИ ЗА УЧИТЕЛИ

14 ноември 2013 г.

Регистрацията за участие става директно на уебсайта на конкурса http://ec.europa.eu/translatores от 1 септември до 20 октомври 2013 г.

от 1 септември до 20 октомври 2013 г.

VI КОНКУРС ЗА СПЕЦИАЛИСТИ, работещи в извънкласни и извънучилищни дейности

Повече информация

Британският съвет започна записване за есенните международни курсове за учители по английски език.

Крайният срок за регистрация е 25 септември 2013 г.

Повече информация

КОНКУРС за излъчване на национални участници за работен семинар по проект на Европейския център за съвременни езици в гр. Грац: „Европейско портфолио за студенти – бъдещи детски учители“

18.09.2013 г.

Повече информация

КОНКУРС за заемане на длъжността „учител“ за учебната 2013/2014 година в българските държавни училища в чужбина

10.09.2013 г. включително

Повече информация

02.09.2013 г. включително

08.08.2013 г. включително

Краен срок за предаване на конкурсните материали до 12 юли 2013 г.

КОНКУРСИ за номиниране на български участници в краткосрочни обучения за 2013 г. по програмата на Съвета на Eвропа за квалификация на педагогически кадри PESTALOZZI

според конкурса

Повече информация

23 май 2013 г.

НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС за успешни практики в кариерното информиране, ориентиране и консултиране

Повече информация

КОНКУРС за отпускане на две стипендии, за учители по френски език – български граждани, за летен курс през периода 29.07.2013 г. – 16.08.2013 г. в Католическия университет на гр. Лувен-ла-Ньов, Кралство Белгия

13 май 2013 г.

Повече информация

ИНФОРМАЦИЯ за стипендии, предоставени от Австрийското федерално министерство на науката и изследователската дейност

Австрийското федерално министерство на науката и изследователската дейност предоставя информация за стипендии за лятото на 2011 г., респ. през академичната 2011-2012 година.

Подробна информация за отделните стипендии и отпускането им може да бъде намерена на страницата в интернет www.grants.at.

ПОКАНА от словашката Национална комисия за ЮНЕСКО за включване на български учители в международно обучение за обучители на педагогически специалисти, работещи с деца и майки на деца от ромски произход, на тема: ”Чрез учители и майки към децата роми и деца от други непривилегировани групи”, 4-6 септември, гр. Братислава, Словакия

31 март 2013 г.

Повече информация

КОНКУРС за стипендии, отпуснати съгласно Програмата за сътрудничество в областта на образованието, науката и културата между правителството на Република България и правителството на Република Гърция за периода 2012-2014 г.

22 април 2013 включителнo

Повече информация

КОНКУРСИ за стипендии, отпуснати съгласно Програмата между правителството на Република България и Министерския съвет на Република Албания за сътрудничество в областта на образованието, науката и културата за периода 2012-2014 година

22 април 2013 включителнo

Повече информация

НОВА ПРОГРАМА ЗА ОБУЧЕНИЕ НА ОБЕЩАВАЩИ ЛИДЕРИ В ОБРАЗОВАНИЕТО

17 февруари 2013 година

Повече информация

ПОКАНА на Европейския център за съвременни езици в гр. Грац за участие на страните-членки на СЕ, в работата по проект на Центъра от четвъртата средносрочна програма 2012-2015 „Diversity in majority language learning” (MALEDIVE)”

30.11.2012

Повече информация

ПОКАНА на Европейския център за съвременни езици в гр. Грац за участие на страните-членки на СЕ, в работата по проект на Центъра от четвъртата средносрочна програма 2012-2015 „Language descriptors for migrant and minority learners’ success in compulsory education” (Language descriptors)”

10.12.2012

Повече информация

Британският съвет предлага серия онлайн методически курсове по съвременни теми:

Срок за подаване на документи: 23.09.2012 г.

КОНКУРСИ за номиниране на български участници в краткосрочни обучения през втората половина на 2012 г. по програмата на Съвета на Eвропа за квалификация на педагогически кадри PESTALOZZI

Тема: „Roma in Austria : Oppression – Persecution – Neglect”

Срок за подаване на документи: 24.09.2012 г.

Повече информация

Срок за подаване на документи: 10.09.2012 г.

Срок за подаване на документи: определя се РИО

Изпращане на материалите за І-ва част на конкурса – до 01.03.2012 г.

Документите се подават на в 10-дневен срок от датата на публикуване на обявата.
Дата на публикуване 29 юни 2012 г.

КОНКУРС за предоставяне на стипендии за обучение с продължителност до 10 месеца в латвийски висши училища и научни организации за учебната 2012-2013 година и участие в летни семинари

Срок за подаване на документи: 1 май 2012 г.

Повече информация

КОНКУРС за отпускане на две стипендии, за учители по френски език – български граждани, за летен курс през периода 30.07.2012 г. – 17.08.2012 г. в Католическия университет на гр. Лувен-ла-Ньов, Кралство Белгия

Срок за подаване на документи: 2 май 2012 г.

Повече информация

КОНКУРСИ за номиниране на български участници в краткосрочни обучения през първата половина на 2012 г. по програмата на Съвета на Eвропа за квалификация на педагогически кадри PESTALOZZI

Срок за подаване на документи: съгласно конкурса

Повече информация

Срок за подаване на документи: 7 март 2012 г.

Срок за подаване на документи: 13 февруари 2012 г.

КОНКУРС за номиниране на български участници в краткосрочно обучение за 2012 г., по програмата на Съвета на Европа за квалификация на педагогически кадри PESTALOZZI

Тема: „Мултилингвизъм и социална кохезия: как изучаването на езици може да подготви децата за гражданство в 21 век”

Срок за подаване на документи: 4 януари 2012 г.

Повече информация

КОНКУРС за преподавател по акордеон и един български народен инструмент в СОУ № 1, в Музикалното училище в гр. Бердянск и в Музикалното училище в гр. Приморск, Запорожка област, Украйна за учебната 2011/2012 година.

Срок за подаване на документи: 30 декември 2011

Повече информация

КОНКУРС за лектор по български език, литература и култура за академичната 2011/2012 година в Тараклийски държавен университет „Григорий Цамблак”, Молдова (Universitatea de Stat „Grigore Ţamblac ” din Taraclia)

Срок за подаване на документи: 28 декември 2011

Повече информация

Срок за подаване на документи: 10.10.2011 г. включително

КОНКУРС за начален учител по български език и литература в Българският теоретичен лицей „Васил Левски”, гр. Кишинев, Република Молдова за учебната 2011/2012 година.

Срок за подаване на документи: 21 октомври 2011 г.

Повече информация

БРИТАНСКИ СЪВЕТ ЩЕ ПРОВЕЖДА ПЪРВИТЕ В БЪЛГАРИЯ ОНЛАЙН КУРСОВЕ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ НА УЧИТЕЛИ ПО АНГЛИЙСКИ ЕЗИК

Срок за подаване на документи: 25 септември 2011 г.

Повече информация

НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС за учители с добри педагогически практики по гражданско образование на тема: „ГРАЖДАНСКО ОБРАЗОВАНИЕ И ФОРМИРАНЕ НА ИДЕНТИЧНОСТИ”

Срок за подаване на документи: 10 юли 2011 г.

Повече информация

КОНКУРС за номиниране на български участници в ново краткосрочно обучение за 2011 г. по програмата на Съвета на Eвропа за квалификация на педагогически кадри PESTALOZZI; Тема: „Enseigner pour la comprehension interculturelle”

Срок за подаване на документи: 17 юни 2011 г.

Повече информация

КОНКУРС за номиниране на български участници в ново краткосрочно обучение за 2011 г. по програмата на Съвета на Eвропа за квалификация на педагогически кадри PESTALOZZI

Тема: „Democratic school: Children’s rights and participation in basic education”, Хелзинки, Финландия

Срок за подаване на документи: 17 юни 2011 г.

Повече информация

КОНКУРСИ за номиниране на български участници в нови краткосрочни обучения за 2011 г. по програмата на Съвета на Eвропа за квалификация на педагогически кадри PESTALOZZI

Тема: „Насърчаване на ефикасното учене”, Кипър

Тема: „Образование по правата на човека в училищата”, Швейцария

Срок за подаване на документи: 27 юни 2011 г.

Повече информация

ПОКАНА за участие в Националната традиционна изложба на художниците – педагози “Велико Търново – 2011 “

Срок за подаване на документи: съгласно текста

Повече информация

Срок за подаване на документи: 2 юни 2011 г.

ПОКАНА за подбор на учители за участие в Национална учителска програма по физика в ЦЕРН, която ще се проведе в периода от 23 до 31.07.2011 г.

Документи за кандидатстване:

Срок за подаване на документите: съгласно текста на поканата

КОНКУРС за номиниране на български участници в краткосрочно обучение за 2011 г. по програмата на Съвета на Eвропа за квалификация на педагогически кадри PESTALOZZI

Тема: „От разделение към разнообразие: образователни предизвикателства, свързани с миналото и настоящото”, Норвегия

Срок за подаване на документи: 31 май 2011 г.

Повече информация

ПОКАНА на Европейския център за съвременни езици в гр. Грац към Съвета на Европа за участие на професионалисти по чуждоезиково обучение от страните-членки на СЕ в заключителната конференция по случай приключването на третата средносрочна програма на Центъра, 29 септември – 1 октомври 2011 г.

Срок за подаване на документи: 31 май 2011 г.

Повече информация

КОНКУРС за реализирането на рекламен видеоклип за ученици и учители от средните училища на държавите от Европейския съюз и Норвегия в рамките на европейската кампания за здравословно хранене „Храна за теб“

Срок за подаване на документи: 31 май 2011 г.

Повече информация

КОНКУРС за стипендии за обучение, специализация и изследователска дейност на български граждани в Италия през академичната 2011/2012 г.

Срок за подаване на документи: 16 май 2011 г.

Повече информация

КОНКУРСИ за номиниране на български участници в нови краткосрочни обучения за 2011 г., по програмата на Съвета на Европа за квалификация на педагогически кадри PESTALOZZI

Срок за подаване на документи: съгласно текста

Повече информация

ПОКАНА на Европейския център за съвременни езици към Съвета на Европа в гр. Грац за подаване на проектни предложения по новата средносрочна програма на Центъра за периода 2012-2015 година

Срок за подаване на проектни предложения: 1 май 2011 г.

Повече информация

КОНКУРС за отпускане на две стипендии, за учители по френски език – български граждани, за летен курс през периода 01.08.2011 г. – 20.08.2011 г. в Университета на гр. Лувен-ла-Ньов, Кралство Белгия

Срок за подаване на документи: 21 април 2011 г.

Повече информация

КОНКУРС за предоставяне на стипендии за обучение с продължителност до 10 месеца в латвийски висши училища и научни организации за учебната 2011-2012 година и участие в летни семинари

Срок за подаване на документи: 21 април 2011 г.

Повече информация

КОНКУРС за преподаватели сред българските общности зад граница за учебната 2011 / 2012 година

Срок за подаване на документи: 15 април 2011 г.

Повече информация

КОНКУРС за номиниране на български участници в краткосрочно обучение за 2011 г. по програмата на Съвета на Eвропа за квалификация на педагогически кадри PESTALOZZI, Португалия

Срок за подаване на документи: 16 март 2011 г.

Повече информация

ПОКАНА на Европейския център за съвременни езици в гр. Грац към СЕ за участие на професионалисти по чуждоезиково обучение от страните-членки на СЕ, в работата по проект на Центъра, 19-20 май 2011 г. в рамките на проекта: „The European Language Portfolio” (ELP)”

Срок за подаване на документи: 16 март 2011 г.

Повече информация

Срок за подаване на документи: 11 март 2011 г.

КОНКУРС за номиниране на български участници в обучение по програмата на Съвета на Eвропа за квалификация на педагогически кадри PESTALOZZI, Швейцария

Срок за подаване на документи: 4 март 2011 г.

Повече информация

КОНКУРСИ за номиниране на български участници като обучители (фасилитатори или модератори) в модулните обучения за 2011 г., както и по време на Европейските семинари на Съвета на Европа по програма PESTALOZZI, провеждани в Академията за квалификация на учители в гр. Бад Вилдбад, Германия

Срок за подаване на документи: съгласно текста

Повече информация

В рамките на проекта: “Enhancing success of mobility programmes – Tools for language teachers” (PLURImobil)

Срок за подаване на документи: 10 февруари 2011

Повече информация

В рамките на проекта: “Developing online teaching skills” (DOTS)

Срок за подаване на документи: 28 януари 2011

Повече информация

КОНКУРС за номиниране на български участници в краткосрочно обучение по програмата на Съвета на Европа за квалификация на педагогически кадри PESTALOZZI

Срок за подаване на документи: 17 януари 2011 г.

Повече информация

GoTop