Kids Book Cover Competition 2014

КОНКУРС НА ЮНЕСКО ЗА СЪТВОРЯВАНЕ НА МОДЕЛ НА КОРИЦА НА КНИГА

Арт конкурсът на ЮНЕСКО за сътворяване на модел на корица на книга се организира по повод Световния ден на книгата и авторското право – 23 април.

ЮНЕСКО отбелязва традиционно този ден от 19 години насам като си е поставила за цел по този начин да фокусира вниманието върху културата на писменото слово и необходимостта тя да бъде широкодостъпна за всички хора посредством програми за ограмотяване, отворени образователни ресурси и подкрепа за кариерно развитие в областта на издателската, библиотечната дейност и училищното образование.

Международният конкурс за рисуван модел на книжна корица, на тема: „С уважение към различията“ е предназначен за деца, на възраст между 6-13 години, и ще се проведе в два кръга – национален и международен.

Няма ограничение откъм броя рисунки, които могат да бъдат подавани от едно и също училище. Националната комисия за ЮНЕСКО в България и МОН ще направят предварителната селекция на получените творби и ще отличат десетте най-добри, които ще бъдат препратени към централата на ЮНЕСКО в Париж за участие в международния кръг.

Финалистите в националния кръг ще получат сертификат на ЮНЕСКО.

През м. май 2014 г. международно жури ще отличи най-добрите три предложения за корица на книга във всяка от категориите – 6-9 г. и от 10-13 г., като всеки един от победителите ще получи сертификат и медал на ЮНЕСКО.

Сканираните рисунки ще бъдат публикувани на уебсайта на ЮНЕСКО, посветен на Световния ден на книгата и на авторското право – www.unesco.org/new/wbcd.

Рисунките на корица на книга трябва да бъдат сканирани и изпратени по ел. поща: [email protected] и [email protected] в срок до 15 април 2014 г. включително.

GoTop