КОНКУРСИ за номиниране на български участници като обучители по програма PESTALOZZI, Германия

КОНКУРСИ за номиниране на български участници като обучители по програма PESTALOZZI, Германия

КОНКУРСИ за номиниране на български участници като обучители (фасилитатори или модератори) в модулните обучения за 2011 г., както и по време на Европейските семинари на Съвета на Европа по програма PESTALOZZI, провеждани в Академията за квалификация на учители в гр. Бад Вилдбад, Германия

Модулни обучения

Дати на провеждане: 11.10.2011 г. – 14.10.2011 г.

Модул А:
Тема: ”Образование за предотвратяване на дискриминацията”
Място: гр. Страсбург, Франция
Краен срок за подаване на документи към Секретариата по Програмата: 28 януари 2011 г., на ел.поща: [email protected], CC: [email protected] и [email protected].
Работни език: английски и френски
Целева група: преподаватели, подготвящи учители или обучаващи учители (за предварителна подготовка и/или квалификация).

  • те трябва да притежават опит в обучения или да демонстрират засилен интерес към предложената тема;
  • свободно и компетентно да могат да си служат поне с един от посочените като работни езици на обучението: английски или френски.

Модул В ще се проведе през м. май 2012 г.

Дати на провеждане: 29.11.2011 г. – 02.12.2011 г.

Модул А:
Тема: ”Образование за предотвратяване на насилието в училище”
Място: гр. Страсбург, Франция
Краен срок за подаване на документи към Секретариата по Програмата: 28 януари 2011 г., на ел.поща: [email protected], CC: [email protected] и [email protected].
Работен език: английски и френски
Целева група: преподаватели, подготвящи учители или обучаващи учители (за предварителна подготовка и/или квалификация).

  • те трябва да притежават опит в обучения или да демонстрират засилен интерес към предложената тема;
  • свободно и компетентно да могат да си служат поне с един от посочените като работни езици на обучението: английски или френски.

Модул В ще се проведе през м. юни 2012 г.

Всички желаещи от българска страна трябва да подадат на посочените адреси и в срок следните документи:
1. Формуляр за кандидатстване;
2. Curriculum Vitae.

Европейски семинари в Академията в Бад Вилдбад

02.05.2011 г. – 06.05.2011 г.

Тема: 130-и Европейски семинар, на тема: “Young people’s practices of new media (Web 2.0)”
Място: Академия за обучение на учители, гр. Бад Вилдбад, Германия
Краен срок за подаване на документи към Секретариата по Програмата: 21 януари 2011 г., на ел.поща: [email protected], CC: [email protected] и [email protected].
Работен език: английски

06.06.2011 г. – 10.06.2011 г.

Тема: 131-и Европейски семинар, на тема: “Die Integration von Schülerinnen mit sonderpädagogischem Bedarf im gemeinsamen Unterricht”
Място: Академия за обучение на учители, гр. Бад Вилдбад, Германия
Краен срок за подаване на документи към Секретариата по Програмата: 31 януари 2011 г., на ел.поща: [email protected], CC: [email protected] и [email protected].
Работен език: немски

Всички желаещи от българска страна трябва да подадат на посочените адреси и в срок следните документи:
1. Формуляр за кандидатстване;
2. Curriculum Vitae.

Повече информация относно целите, очакваните резултати, програмата и финансовите условия на самите европейски семинари и модулни обучения на Съвета на Европа, оттук: http://www.coe.int/t/dg4/education/pestalozzi/Activities/seminars_en.asp.

GoTop