Конкурси за номиниране на български участници по програма „Песталоци“ – 2014 г.

Конкурси за номиниране на български участници по програма „Песталоци“ – 2014 г.

Конкурси за номиниране на български участници в обученията за образователни професионалисти по програма „Песталоци“ на Съвета на Европа за първата половина на 2014 г.

Календар на обученията по програма „Песталоци“ за 2014 г. www.coe.int

Как можете да участвате в Програма „Песталоци“ можете да видите ТУК.

Необходимите документи за допускане до конкурс за номиниране на кандидати за участие в обучение по програма „Песталоци“ трябва да бъдат подадени в Деловодството на МОН, на български език (без формуляра на СЕ, който се попълва на английски, френски или на друг, посочен за работен език на избраното от кандидата обучение), в срок до 5 работни дни преди обявената от СЕ крайна дата за приемане на кандидатури от Секретариата на програма „Песталоци“.

Документите следва да бъдат адресирани до Директора на дирекция „Международно и европейско сътрудничество“ на Министерство на образованието и науката.

Необходими документи при кандидатстване за номинация за участие в обучение по Програма „Песталоци“:

  1. Заявление за участие /в свободна форма/
  2. CV /европейско формат/
  3. Мотивация
  4. Документ за владеене на съответния работен език /минимално изискуемо ниво – В2 по Европейската езикова рамка/
  5. Попълнен апликационен формуляр на Програма „Песталоци“, който може да бъде изтеглен от този линк:
    http://www.coe.int/t/dg4/education/pestalozzi/Source/AdminDocs/APPLICATIONFORM_2014.pdf

Всички разходи по участието в обученията по програма „Песталоци“ на номинирани и одобрени национални кандидати, ще бъдат за сметка на Съвета на Европа, при спазването и изпълнението на конкретни условия на Програмата.

GoTop