Конкурси за номиниране на български участници по програма „Песталоци“ – февруари 2011 г.

Конкурси за номиниране на български участници по програма „Песталоци“

КОНКУРС за номиниране на български участници в краткосрочно обучение по програмата на Съвета на Европа за квалификация на педагогически кадри PESTALOZZI

Дати на провеждане: 28.02.2011 г. – 04.03.2011 г.

Тема: „История и културно наследство – да разбираме идентичността и съвременния свят“

Място: Лондон, Великобритания
Краен срок за подаване на документи към МОМН: 17.01.2011 г.
Работен език: английски език
Целева група: учители по история; преподаватели, които подготвят учители; директори и помощник-директори, автори на учебни програми, представители на неправителствени организации, чиято дейност е свързана с преподаването на история.

Необходими документи, които трябва да бъдат подадени до посочения срок в дирекция „МЕС“ на МОМН:

  1. Заявление за участие;
  2. CV;
  3. Мотивация;
  4. Документ за владеене на английски език;
  5. Документ от прекия работодател, че е съгасен с това участие;
  6. Попълнен апликационен формуляр, който може да бъде изтеглед от тук: : http://www.coe.int/t/dg4/education/pestalozzi/howto_docs_en.asp#TopOfPage

За допълнителна информация: Красимира Тодорова, тел.: 9217 735; e-mail: [email protected]

GoTop