КОНКУРСИ за номиниране на български участници по програма PESTALOZZI – 2011 г.

КОНКУРСИ за номиниране на български участници по програма PESTALOZZI – 2011 г.

КОНКУРСИ за номиниране на български участници в нови краткосрочни обучения за 2011 г., по програмата на Съвета на Европа за квалификация на педагогически кадри PESTALOZZI

28.03.2011 г. – 30.03.2011 г.

Тема: „Incontri, strade e percorsi a scuola: lingue, storie e tradizioni, nostre e degli “altri”, verso il traguardo di una Cittadinanza globale”
Място: Liceo Scientifico statale, Рим, Италия
Краен срок за подаване на документи към МОМН: 25.01.2011 г.
Работен език:
италиански
Целева група: учители, преподаватели, подготвящи учители, директори на училища;

07.04.2011 г. – 09.04.2011 г.

Тема: „Intercultural Education for Everyday Practice: Pedagogical Illusion or Practicable Reality”
Място: гр. Любляна, Словения
Краен срок за подаване на документи към МОМН: 04.02.2011 г.
Работен език:
английски
Целева група: учители, преподаватели, подготвящи учители, директори на училища; образователни експерти.

27.06.2011 г. – 29.06.2011 г.

Тема: „Das Europäische Portfolio der Sprachen”
Място: Майсен, Германия
Краен срок за подаване на документи към МОМН: 07.04.2011 г.
Работен език:
немски
Целева група: учители, преподаватели, подготвящи учители от всики видове училища; учители по чужди езици.

27.06.2011 г. – 01.07.2011 г.

Тема: „Converging competences in action (how to promote the balanced learning of subject specific and transversal attitudes, skills and knowledge)”
Място: гр. Тарту, Естония
Краен срок за подаване на документи към МОМН: 21.04.2011 г.
Работен език:
английски
Целева група: учители от основни училища и гимназии, преподаватели, подготвящи учители;
NB! Семинарът е свързано обучение със следващ семинар, който ще се проведе през м. октомври 2011 г. в Латвия. Участниците от този семинар ще бъдат поканени за участие във втория!

27.09.2011 г. – 01.10.2011 г.

Тема: „Développement durable et citoyenneté : enjeux éducatifs”
Място: гр. Амиен, Франция
Краен срок за подаване на документи към МОМН: 03.05.2011 г.
Работен език:
френски – ниво C2, английски – ниво B2
Целева група: учители от основни училища и гимназии

Допълнителни изисквания:

  • Участниците да имат готовност да изпълнят предварително възложени им задачи, като подготовка за предстоящото обучение;
  • От участниците се изисква активно включване в дискусиите и работата във всички фази;
  • След завръщането от обучението, от участниците ще се очаква да представят доклад върху преминатото обучение, с конкретни изводи и препоръки; да предприемат конкретни инициативи, за да приложат на практика наученото по време на обучението, в учебната среда, където работят.

Повече информация относно целите, описанието и програмата на самите обучения, можете да изтеглите оттук: http://www.coe.int/t/dg4/education/pestalozzi/Activities/workshop_en.asp

Необходими документи, които трябва да бъдат подадени до посочения срок в дирекция „МЕС“ на МОМН:

  1. Заявление за участие;
  2. CV;
  3. Мотивация;
  4. Документ за владеене на работния език;
  5. Документ от прекия работодател, че е съгласен с това участие;
  6. Попълнен апликационен формуляр, който може да бъде изтеглен от тук: : http://www.coe.int/t/dg4/education/pestalozzi/howto_docs_en.asp#TopOfPage

За допълнителна информация:
Красимира Тодорова, тел.: 9217 735; e-mail: [email protected]

GoTop