КОНКУРСИ за номиниране на български участници по програма PESTALOZZI – 2013 г.

КОНКУРСИ за номиниране на български участници по програма PESTALOZZI – 2013 г.

КОНКУРСИ за номиниране на български участници в краткосрочни обучения за 2013 г. по програмата на Съвета на Eвропа за квалификация на педагогически кадри PESTALOZZI

10.10.2013 – 12.10.2013

Тема на обучението: „Sign language in the European classroom”
Държава-домакин на обучението: Австрия
Работни езици: английски, немски, международен жестомимичен език
Краен срок за подаване на документи към МОН: 15.08.2013 г.
Целева група: преподаватели – обучаващи учители, учители в основна и гимназиална степен с опит в образователната интеграция на деца със СОП, които възнамеряват да (продължават) работят в тази област;

03.11.2013 – 09.11.2013

Тема на обучението: „Understanding history”
Държава-домакин на обучението: Полша
Работен език: английски
Краен срок за подаване на документи към МОН: 15.08.2013 г.
Целева група: учители по история, учители по гражданско образование, преподаватели, подготвящи и/ли обучаващи учители, както и образователни професионалисти, които биха искали да се запознаят с историята и културата на полските евреи и методологията на Съвета на Европа за преподаване на история.

13.11.2013 – 15.11.2013

Тема на обучението: „Political and social change in Hungary, Poland and Romania”
Държава-домакин на обучението: Швейцария
Работен език: немски
Краен срок за подаване на документи към МОН: 15.08.2013 г.
Целева група: учители по история, география, икономика и право

20.11.2013 – 23.11.2013

Тема на обучението: „Discover diversity and global education through school links”
Държава-домакин на обучението: Австрия
Работен език: английски
Краен срок за подаване на документи към МОН: 15.08.2013 г.
Целева група: образователни професионалисти, които имат опит и интерес към въпросите и проблематиката на глобалното и интеркултурното образование.

26.11.2013 – 29.11.2013

Тема на обучението: „Democratic culture at school”
Държава-домакин на обучението: Кипър
Работен език: английски
Краен срок за подаване на документи към МОН: 15.08.2013 г.
Целева група: учители; преподаватели – подготвящи и/ли обучаващи учители; служители в институции за обучение на учители; държавни служители

05.03.2013 – 07.03.2013

Тема: „Governance” and participation: some possible strategies for quality education
Място: Анкона, Италия
Краен срок за подаване на документи към МОМН: 13.02.2013 г.
При необходимост, допълнително се провежда и събеседване с подалите документи кандидати, след предизвестие от страна на МОМН
Работен език: италиански език
Целева група: училищни инспектори, преподаватели, които подготвят/обучават учители; училищни директори; учители

Необходими документи за допускане до конкурс за номинация за участие в обучение /уъркшоп/ по програма „Песталоци”

08.04.2013 – 10.04.2013 – КОНКУРСЪТ Е ОТМЕНЕН

Тема: „The responsible use of Web 2.0 in social sciences”
Място: Майсен, Германия
Краен срок за подаване на документи към МОМН: 13.02.2013 г.
При необходимост, допълнително се провежда и събеседване с подалите документи кандидати, след предизвестие от страна на МОМН
Работен език: немски език
Целева група: учители по социални науки от всички видове средни училища

Необходими документи за допускане до конкурс за номинация за участие в обучение /уъркшоп/ по програма „Песталоци”

април 2013

/датите ще бъдат уточнени от организаторите допълнително/

Тема: „Different Children – Equal Opportunities”
Място: Латвия
Краен срок за подаване на документи към МОМН: 13.02.2013 г.
При необходимост, допълнително се провежда и събеседване с подалите документи кандидати, след предизвестие от страна на МОМН
Работен език: английски и руски език
Целева група: образователни експерти, представители на гражданското общество /занимаващи се с правата на децата и въпросите, свързани с техните семейства/; учители, работещи с деца със СОП и/ли с техните семейства;

NB! Обучението ще се проведе в две части. Участниците в уъркшопа през м. април ще имат възможност да продължат обучението си чрез втори уъркшоп, който ще се проведе в Беларус през м. октомври т.г.

Необходими документи за допускане до конкурс за номинация за участие в обучение /уъркшоп/ по програма „Песталоци”

06.05.2013 – 10.05.2013

Тема: „Multilingualism, integration & Web 2.0. Towards quality & equality in 21st century European education”
Място: Мадрид, Испания
Краен срок за подаване на документи към МОМН: НОВИЯТ СРОК Е 01.04.2013 г.
При необходимост, допълнително се провежда и събеседване с подалите документи кандидати, след предизвестие от страна на МОМН
Работен език: испански език
Целева група: учители по езици /не само чужди езици/, училищни директори, предагогически съветници, училищни психолози и училищни инспектори

Необходими документи за допускане до конкурс за номинация за участие в обучение /уъркшоп/ по програма „Песталоци”

15.05.2013 – 17.05.2013

Тема: „Gender in history: the construction of masculinity and femininity”
Място: Женева, Швейцария
Краен срок за подаване на документи към МОМН: 11.03.2013 г.
При необходимост, допълнително се провежда и събеседване с подалите документи кандидати, след предизвестие от страна на МОМН
Работен език: френски език
Целева група: учители по история

Необходими документи за допускане до конкурс за номинация за участие в обучение /уъркшоп/ по програма „Песталоци”

17.06.2013 – 19.06.2013

Тема: „Using the European Language Portfolio”
Място: Майсен, Германия
Краен срок за подаване на документи към МОМН: 08.04.2013 г.
При необходимост, допълнително се провежда и събеседване с подалите документи кандидати, след предизвестие от страна на МОМН
Работен език: немски език
Целева група: учители; преподаватели, които подготвят/обучават учители по чужди езици

Необходими документи за допускане до конкурс за номинация за участие в обучение /уъркшоп/ по програма „Песталоци”

юни 2013

/датите ще бъдат уточнени от организаторите допълнително/
ОБЯВЕНИТЕ ДАТИ СА : 27-29.06.2013 г.

Тема: „Education for democracy and regional cooperation”
Място: Словения
Краен срок за подаване на документи към МОМН: 1.04.2013 г.
При необходимост, допълнително се провежда и събеседване с подалите документи кандидати, след предизвестие от страна на МОМН
Работен език: английски език и говоримите езици на участващите страни
Целева група: координаторите на програма „Песталоци”; училищни директори; учители; преподаватели, които подготвят учители от следните страни: Словения, Босна и Херцеговина; Република Хърватска, Черна гора, Сърбия и Бивша Югославска Република Македония

Необходими документи за допускане до конкурс за номинация за участие в обучение /уъркшоп/ по програма „Песталоци”

30.06.2013 – 07.07.2013

Лятно училище по програма «Песталоци»

Тема: „Understanding Diversity”
Място: Академия за обучение на учители в гр. Бад Вилдбад, Германия
Краен срок за подаване на документи към МОМН: СРОКЪТ Е ПРОМЕНЕН НА 21 МАРТ!
При необходимост, допълнително се провежда и събеседване с подалите документи кандидати, след предизвестие от страна на МОМН
Работен език: английски език (заедно с френски, немски, испански и руски в отделни курсове)
Целева група: учители; училищни директори; представители на родителски асоциации; училищни психолози;

Описание на самото обучение в рамките на Лятното училище:
http://www.coe.int/t/dg4/education/pestalozzi/home/What/Sumschool_EN.asp

Формуляр за кандидатстване:
http://www.coe.int/t/dg4/education/pestalozzi/Source/AdminDocs/APPLICATION%20FORM_2013.pdf

09.09.2013 – 13.09.2013

Тема: „Evaluation of Intercultural Competence”
Място: Драмен, Норвегия
Краен срок за подаване на документи към МОМН: 24.04.2013 г.
При необходимост, допълнително се провежда и събеседване с подалите документи кандидати, след предизвестие от страна на МОМН
Работен език: английски език
Целева група: учители; преподаватели, които подготвят/обучават учители

Необходими документи за допускане до конкурс за номинация за участие в обучение /уъркшоп/ по програма „Песталоци”

23.09.2013 – 27.09.2013

Тема: „Sustainable development and citizenship: educational stakes/challenges”
Място: Франция
Краен срок за подаване на документи към МОМН: 29.04.2013 г.
При необходимост, допълнително се провежда и събеседване с подалите документи кандидати, след предизвестие от страна на МОМН
Работен език: френски език
Целева група: учители с ученици, на възраст от 14-18 години

Необходими документи за допускане до конкурс за номинация за участие в обучение /уъркшоп/ по програма „Песталоци”

м. октомври 2013 г.

/датите ще бъдат уточнени от организаторите допълнително/

Тема: „Different children – equal opportunities”
Място: Беларус
Краен срок за подаване на документи към МОМН: 03.06.2013 г.
При необходимост, допълнително се провежда и събеседване с подалите документи кандидати, след предизвестие от страна на МОМН
Работен език: английски и руски език
Целева група: същата, предвидена за уъркшопа в Латвия

Необходими документи за допускане до конкурс за номинация за участие в обучение /уъркшоп/ по програма „Песталоци”

Необходими документи за допускане до конкурс за номинация за участие в обучение /уъркшоп/ по програма „Песталоци”

Повече информация относно целите на обученията, планирани за 2013 г. по Програмата, можете да получите на следния линк:
http://www.coe.int/t/dg4/education/pestalozzi/Home/What/Calendar2013.pdf

Подробна информация относно образователните възможности, които програма „Песталоци” предлага можете да намерите на следния уеб адрес:
http://www.coe.int/t/dg4/education/pestalozzi/home/howto/howto_EN.asp

Необходимите документи за допускане до конкурс за номинация за участие в обучение /уъркшоп/ по програма „Песталоци” трябва да бъдат подадени на български език (без формуляра на СЕ, който се попълва на работния език) и да постъпят в деловодството на МОМН до посочения срок, като бъдат адресирани до дирекция „Международно и европейско сътрудничество”:

Портфолиото от документи трябва да съдържа:

  1. Заявление за участие /свободна форма/;
  2. CV /Europass format/;
  3. Мотивация /Reasons for applying/;
  4. Документ за владеене на работния език /минимално изискуемо ниво – B2 по Европейската езикова рамка/;
  5. Документ от прекия работодател, че е съгласен с това участие;
  6. Попълнен формуляр за кандидатстване:
    http://www.coe.int/t/dg4/education/pestalozzi/Source/AdminDocs/APPLICATION%20FORM_2013.pdf.

Всички разходи по участието в обученията /уъркшопите/ на номинирани национални кандидати, ще бъдат за сметка на Съвета на Европа, при спазването и изпълнението на определени условия от страна на одобрените от организаторите и от Секретариата по Програмата в Съвета на Европа, кандидати.

За повече информация: http://www.coe.int/t/dg4/education/pestalozzi/Source/AdminDocs/Rules2012v1_EN.pdf

GoTop