КОНКУРСИ за номиниране на български участници по програма PESTALOZZI – първата половина на 2012 г.

КОНКУРСИ за номиниране на български участници по програма PESTALOZZI – 2012 г.

КОНКУРСИ за номиниране на български участници в краткосрочни обучения през първата половина на 2012 г. по програмата на Съвета на Eвропа за квалификация на педагогически кадри PESTALOZZI

12.04.2012 – 16.04.2012

Тема: „A Democratic Europe – Past, Present and Future”
Място: Рейкявик, Исландия
Краен срок за подаване на документи към МОМН: 30.01.2012 г.
Работен език: английски
Целева група: директори; учители; преподаватели,които подготвят учители.
http://www.coe.int/t/dg4/education/pestalozzi/Activities/Workshops/EW2012/4_ICE_APR/EW_ICE_EN.asp#TopOfPage

09.05.2012 – 11.05.2012

Тема: „Histoire sociale et politique de la peur et de ses exploitations”
Място: Лозана, Швейцария
Краен срок за подаване на документи към МОМН: 05.03.2012 г.
Работен език: френски
Целева група: учители по история; учители по гражданско образование; учители по хуманитарни предмети; начални учители
http://www.coe.int/t/dg4/education/pestalozzi/Activities/Workshops/EW2012/5_CH_MAI/EW_CH_EN.asp#TopOfPage

23.04.2012 – 27.04.2012

Тема: „Being a teacher in 2032: Changing Roles and Competences”
Място: Бад Вилдбад, Германия
Краен срок за подаване на документи към МОМН: 24.02.2012 г.
Работен език: английски
Целева група: учители по всички учебни предмети
http://www.coe.int/t/dg4/education/pestalozzi/Source/Documentation/Seminars2012/CoE2012_0423-0427_BAD%20WILDBAD_EN.pdf

10.05.2012 – 12.05.2012

Тема: „Roma and Human Rights: cultural and linguistic aspects in society”
Място: Грац, Австрия
Краен срок за подаване на документи към МОМН: 15.03.2012 г.
Работен език: английски/немски/ромски (с осигурен превод)
Целева група: учители по всички учебни предмети; обучители; директори.
http://www.coe.int/t/dg4/education/pestalozzi/Activities/Workshops/EW2012/6_A_MAI/EW_A_EN.asp#TopOfPage

04.06– 08.06.2012 и 26.11 – 30.11.2012

Тема: „Evaluation of transversal attitudes, skills and knowledge”
Място: Естония и Норвегия
Краен срок за подаване на документи към МОМН: 15.03.2012 г.
Работен език: английски
Целева група: учители по всички учебни предмети; обучители.
http://www.coe.int/t/dg4/education/pestalozzi/Activities/Workshops/EW2012/7_EST_JUN/EW_EST_EN.asp#TopOfPage

Необходимите документи за допускане до конкурс за номинация за участие в обучението по програма „Песталоци” трябва да бъдат подадени на български език (без формуляра на СЕ, който се попълва на работния език) и да постъпят в деловодството на МОМН до посочения срок, като бъдат адресирани до дирекция „Международно и европейско сътрудничество”:

Портфолиото от документи трябва да съдържа:

  1. Заявление за участие
  2. CV
  3. Мотивация
  4. Документ за владеене на работния език
  5. Документ от прекия работодател, че е съгласен с това участие
  6. Попълнен апликационен формуляр на Съвета на Европа, който може да бъде изтеглен тук: http://www.coe.int/t/dg4/education/pestalozzi/howto_docs_revised_EN.asp#TopOfPage

При необходимост се провежда допълнително и събеседване с подалите документи кандидати, след предизвестие по електронна поща от страна на МОМН.

GoTop