КОНКУРСИ за номиниране на български участници по програма PESTALOZZI – втората половина на 2012 г.

КОНКУРСИ за номиниране на български участници по програма PESTALOZZI – 2012 г.

КОНКУРСИ за номиниране на български участници в краткосрочни обучения през втората половина на 2012 г. по програмата на Съвета на Eвропа за квалификация на педагогически кадри PESTALOZZI

13.06 – 17.06.2012

Тема: „Global dimensions of democratic citizenship”
Място: гр. Приморско, България
Краен срок за подаване на документи към МОМН: 13.04.2012 г.
Работен език: английски език
http://www.coe.int/t/dg4/education/pestalozzi/Source/Documentation/Workshops2012/Bulgaria2012.pdf

27.06 – 29.06.2012

Тема: „The European Portfolio of Languages”
Място: Бад Вилдбад, Германия
Краен срок за подаване на документи към МОМН: 05.04.2012 г.
Работен език: немски език
http://www.coe.int/t/dg4/education/pestalozzi/Source/Documentation/Workshops2012/Germany2012_C.pdf

24.09 – 28.09.2012

Тема: „L’eau: enjeu citoyen, enjeu éducatiff”
Място: Mont-Saint-Aignan, Франция
Краен срок за подаване на документи към МОМН: 28.05.2012 г.
Работен език: френски език
http://www.coe.int/t/dg4/education/pestalozzi/Source/Documentation/Workshops2012/France2012.pdf

25.09 – 28.09.2012

Тема: „What does it mean to think historically? Promoting historical understanding in classrooms of mixed abilities and diverse backgrounds and developing channels of communication with the wider community.”
Място: Кипър
Краен срок за подаване на документи към МОМН: 22.06.2012 г.
Работен език: английски език
http://www.coe.int/t/dg4/education/pestalozzi/Source/Documentation/Workshops2012/Cyprus%202012.pdf

06.10 – 12.10.2012

Тема: „Building a Europe for and with children: Janusz Korczak’s child-and learner-centred pedagogy”
Място: Полша
Краен срок за подаване на документи към МОМН: 01.08.2012 г.
Работен език: английски език
http://www.coe.int/t/dg4/education/pestalozzi/Source/Documentation/Workshops2012/Poland2012.pdf

02.11 – 03.11.2012

Тема: „Motivation and psychological principles of learning”
Място: Белград, Сърбия
Краен срок за подаване на документи към МОМН: 23.08.2012 г.
Работен език: английски и сръбски език
http://www.coe.int/t/dg4/education/pestalozzi/Source/Documentation/Workshops2012/Serbia2012.pdf

07.11 – 09.11.2012

Тема: „Human Rights Education in Schools”
Място: Люцерн, Швейцария
Краен срок за подаване на документи към МОМН: 23.08.2012 г.
Работен език: немски или английски език
http://www.coe.int/t/dg4/education/pestalozzi/Source/Documentation/Workshops2012/Switzerland2012_B.pdf

08.11 – 10.11.2012

Тема: „Roma in Austria : Oppression – Persecution – Neglect”
Място: Айзенщад, Австрия
Краен срок за подаване на документи към МОМН: 24.09.2012 г.
Работен език: немски език
http://www.coe.int/t/dg4/education/pestalozzi/Source/Documentation/Workshops2012/Austria2012_B.pdf

12.11 – 14.11.2012

Тема: „From assimilation and isolation to integration. The roles of languages in integrating learners from disadvantaged groups (migrants, Roma, …)“
Място: Словения
Краен срок за подаване на документи към МОМН: 23.08.2012 г.
Работен език: английски език
http://www.coe.int/t/dg4/education/pestalozzi/Source/Documentation/Workshops2012/Slovenia2012.pdf

Необходимите документи за допускане до конкурс за номинация за участие в обучението по програма „Песталоци” трябва да бъдат подадени на български език (без формуляра на СЕ, който се попълва на работния език) и да постъпят в деловодството на МОМН до посочения срок, като бъдат адресирани до дирекция „Международно и европейско сътрудничество”:

Портфолиото от документи трябва да съдържа:

  1. Заявление за участие
  2. CV
  3. Мотивация
  4. Документ за владеене на работния език
  5. Документ от прекия работодател, че е съгласен с това участие
  6. Попълнен апликационен формуляр на Съвета на Европа: http://www.coe.int/t/dg4/education/pestalozzi/howto_docs_revised_EN.asp#TopOfPage

При необходимост се провежда допълнително и събеседване с подалите документи кандидати, след предизвестие по електронна поща от страна на МОМН.

GoTop