Лого на иновативни училища

КОНКУРС ЗА ЛОГО НА ИНОВАТИВНИТЕ УЧИЛИЩА В БЪЛГАРИЯ

Министерството на образованието и науката обявява конкурс за лого, което да се превърне в графичен знак, отразяващ четирите вида иновации, чрез които училищата ще подобрят качеството на образование:

 • въвеждане на иновативни елементи по отношение на организацията и/или съдържанието на обучението;
 • организиране по нов или усъвършенстван начин на управлението, обучението и образователната среда;
 • използване на нови методи на преподаване;
 • разработване по нов начин учебно съдържание, учебни програми и учебни планове.

В конкурса могат да участват ученици и учители с опит в графичния дизайн и визуалната комуникация. Всеки кандидат може да участва с един проект на лого. Предложенията да се изпращат в jpeg и векторен формат.

Изисквания към проекта за лого:

 • да е авторски, оригинален, да не копира съществуващо лого, да е разпознаваем за целта на инициативата;
 • да е съобразен с институцията, която представлява: МОН и българските училища;
 • да е приложим за всички видове училища в страната, които са определени за иновативни с Решение № 391 на Министерския съвет от 17 юли 2017 г.;
 • да създава усещане и убеденост за общност на иновативните училища;
 • при разпечатване на предложенията в цветен и черно-бял вариант да се запази смисълът, вложен при създаването на логото.

Критерии за оценяване:

 • съответствие с посочените изисквания;
 • оригиналност на идеята, авторски и съвременен дизайн;
 • подходяща цветова гама;
 • разпознаваемост на логото;
 • креативност.

Връзка към формуляра за кандидатстване в конкурса: https://goo.gl/ceNavm

Срок за подаване на предложения: до 2 ноември 2017 г.

Награда – от МОН и партньори.

GoTop