Национален конкурс за успешни практики в кариерното информиране, ориентиране и консултиране

НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС ЗА УСПЕШНИ ПРАКТИКИ В КАРИЕРНОТО ИНФОРМИРАНЕ, ОРИЕНТИРАНЕ И КОНСУЛТИРАНЕ

Еврогайдънс – България и Фондация на бизнеса за образованието (ФБО) обявяват конкурс за успешни практики в кариерното информиране, ориентиране и консултиране в България. Конкурсът има за цел да събере, отличи и популяризира успешните услуги, дейности, проекти и инициативи, които се изпълняват у нас.

Краен срок за кандидатстване: 20.05.2013 г.

Награда: Учебна визита в страна – членка на Европейския съюз

GoTop