ПОКАНА на Европейския център за съвременни езици в Грац, 19-20 май 2011 г.

ПОКАНА на Европейския център за съвременни езици в гр. Грац

ПОКАНА на Европейския център за съвременни езици в гр. Грац към Съвета на Европа за участие на професионалисти по чуждоезиково обучение от страните-членки на СЕ, в работата по проект на Центъра, 19-20 май 2011 г.

19.05.2011 г. – 20.05.2011 г.

В рамките на проекта: „The European Language Portfolio” (ELP)” от Третата средносрочна програма на Центъра /2008-2011/

Място на провеждане: Европейски център за съвременни езици в гр. Грац
Краен срок за подаване на документи от кандидатите към МОМН: 16.03.2011 г.
Начин на подаване на документите към МОМН: електронно, на ел.поща: [email protected].
Работни езици: английски и френски

Информация за проекта може да бъде получена от уеб сайта: http://elp-wsu.ecml.at

Необходими документи:

  1. Кратка мотивация;
  2. Автобиографична справка / CV;
  3. Документи, удостоверяващи, че кандидатът притежава опита и компетенциите, необходими за включването му към проекта на ЕЦСЕ.
  4. Попълнен на един от работните езици формуляр за номинация

Профил на участниците:
Образователни инспектори (експерти по чуждоезиково обучение от РИО на МОМН); директори на училища.

Професионален опит: професионалисти в областта на чуждоезиковото образование, които насърчават ученето на езици като средство за развиване на многоезиковите способности на учениците.

Изискуем опит и компетенции: Познаване работата на Съвета на Европа и на Европейския център за съвременни езици в Грац в областта на чуждоезиковото обучение.

От участниците се очаква активно включване преди, по време и след приключването на работния семинар, като:

  • попълнят, преди началото на семинара, въпросник относно потенциала за работа по училищни проекти, свързани с въвеждането и използването на Европейското езиково потртфолио, в техния контекст;
  • се запознаят обстойно и се подготвят върху изпратените предварително до тях текстове на документи от координаторите на проекта;
  • участват активно в обсъжданията на работните задания по време на работния семинар;
  • предоставят обратна връзка на организаторите от ЕЦСЕ в Грац, след завръщането им от работния семинар;
  • съдействат за оценяването на материалите, изработени като резултат от проекта;
  • се ангажират да разпространят резултатите от проекта и готовите продукти, също както и примерите за добри практики, научени по време на работния семинар.
GoTop