ПОКАНА от словашката Национална комисия за ЮНЕСКО 2013

Покана

ПОКАНА от словашката Национална комисия за ЮНЕСКО за включване на български учители в международно обучение за обучители на педагогически специалисти, работещи с деца и майки на деца от ромски произход, на тема:”Чрез учители и майки към децата роми и деца от други непривилегировани групи”, 4-6 септември, гр. Братислава, Словакия

По линия на Програмата за участие на ЮНЕСКО, Националната комисия за ЮНЕСКО на Република Словакия осъществява проект, който цели провеждането на специализирано международно обучение за селектиран брой учители от следните държави: Чешка република, Словакия, Румъния, България, Унгария, Сърбия, Черна гора, Украйна, Хърватска и Македония. Обучението ще подготви подбраните участници за обучители или ментори на началните учители в съответните страни. Това целенасочено обучение ще подпомогне началните учители в работата им и усилията им да:

  • Предотвратяват отпадането на ученици през първата година от училище;
  • Мотивират децата да учат.
  • Работят с майките на децата-роми.

Лекторите, които са поканени по финансирания от ЮНЕСКО проект на Словакия да водят обучението, са специалисти от научно-изследователския институт по детска психология и патопсихология в Братислава, както и международно признати експерти, измежду които присъства и името на г-н Христо Кючуков.

Обучителният курс ще се проведе в Братислава, Словакия и ще има продължителност 3 пълни дни, от 4-6 септември 2013 г.

Кандидатите за обучението трябва да бъдат опитни учители с достатъчно стаж, за да могат след приключването на обучението да изпълняват ролята на обучаващи учители в своите държави. Трябва да говорят добре английски език, който ще бъде работен език по време на курса. След завръщането си от обучението, от участниците ще се изисква да направят/осигурят превод на работните материали (кратко методическо ръководство и др.) на своите национални/официални езици.

Всички разходи по участието за пътни, квартирни и дневни, вкл. работните материали, ще бъдат за сметка на организаторите.

Срокът за изпращане на кандидатурите от посочените като имащи право на участие страни, е 31 март 2013 г.

GoTop