ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В КОНКУРС ЗА ПРОЕКТИ В СИСТЕМАТА НА УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ

ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В КОНКУРС ЗА ПРОЕКТИ В СИСТЕМАТА НА УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ

В рамките на Стратегията на Европейския съюз за развитие на Дунавския регион стартира конкурс за проекти в системата на училищното образование.

Целева група са всички училища с ученици на възраст 12-17 години.

Темата на конкурса за 2015 година е „Embracing solidarity: We care, dare and share!“.

Краен срок за подаване на предложенията е 15 април 2015 година

Най-добрите предложения за проекти ще бъдат наградени, а победителите ще бъдат подпомогнати в реализирането на проекти за трансгранично партньорство и ще бъдат поканени на международни срещи на мрежата.

Работният език е английски.

Допълнителна информация за насоките е достъпна на интернет страницата www.aces.or.at.

GoTop