VI КОНКУРС ЗА СПЕЦИАЛИСТИ работещи в извънкласни и извънучилищни дейности

VI КОНКУРС ЗА СПЕЦИАЛИСТИ РАБОТЕЩИ В ИЗВЪНКЛАСНИ И ИЗВЪНУЧИЛИЩНИ ДЕЙНОСТИ

СТАТУТ

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Конкурсът се обявява за специалисти, работещи в извънкласни и извънучилищни дейности и в направление „Изкуства” в детските градини.

2. Организатори:

 • Международна фестивална програма “Приятели на България”
 • Министерство на образованието, младежта и науката
 • Синдикат на Българските учители
 • Курортен комплекс „Албена”

3. Цел – стимулиране и популяризиране на добри практики и съвременни форми на извънкласна и извънучилищна дейности с ученици и с деца в детските градини в направление „Изкуства”.

4. Конкурсът предвижда участие в две независими една от друга части – писмена и практическа. Допуска се участие само в една или и в двете.

5. Оценяването се извършва от комисия, включваща представители на всеки от организаторите и специалисти по жанрове. Решенията на комисията са окончателни.

6. Награди:

 • 7 500 лв, осигурени от Фестивална програма “Приятели на България”, разпределени в двете части и за всяка категория,както следва: първа награда – грамота и парична премия от 800 лв., втора награда – грамота и парична премия от 500 лв; трета награда – грамота и парична премия от 200 лв.
 • специални награди (дипломи, грамоти, предметни) от съорганизаторите на конкурса.
 • комисията има право да не връчи някои от наградите, както и да поощри участници с грамота и парична премия от 100 лв.
 • наградите се връчват само на официална церемония през м.юни 2013 г в курортен комплекс „Албена” лично или на нотариално упълномощено лице

7. Представените материали се съхраняват една календарна година и могат да бъдат публикувани по преценка на МФП „Приятели на България“.

II. УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ

1. Писмената част съдържа описание на практическата работата, на методите на организация на работния процес за постигане на висок образователен и възпитателен ефект, на формите на взаимодействие с родителите и структурите на гражданското общество. Могат да се приложат копия на документи, отразяващи постигнати успехи в национални и международни инициативи за периода 2011-2012 г., CD, DVD.

1.1. Кандидатите изпращат в офиса на МФП “Приятели на България” до 01.03.2013 г. в общ пакет следните материали:

 • Заявка за участие (образец № 1);
 • Писмена разработка в свободна форма (до 7 страници, формат А4)
 • Професионална автобиография.

1.2. Резултатите се обявяват на сайта на МФП „Приятели на България” до 30.04.2013 г.

2. Практическата част включва участие на творчески формации и индивидуални изпълнители в “Ден на таланта” (приложение № 1), който се провежда от 17 до 20 юни 2013 г. в курортнен комплекс „ Албена” в следните категории:

 • музика – диригенти на хорове и оркестри, ръководители на вокални групи и музикални школи;
 • танц – хореографи, ръководители на школи за класически балет, модерен танц, фолклорни състави, мажоретни състави;
 • театър – ръководители на театрални състави, школи и студия, клубове за художествено слово;
 • изобразително изкуство – ръководители на школи по изобразително изкуство, учители по изобразително изкуство.

2.1. Кандидатите изпращат в офиса на МФП “Приятели на България” до 01.05.2013 г. в общ пакет следните материали:
Заявка за участие (образец № 2, № 3, № 4, № 5 – по категории);
Кратка писмена информация за дейността на състава – до 1 страница, формат А4
Професионална автобиография
Списък на пристигащите – трите имена и дата на раждане

2.2. Пребиваването в курортен комплекс „Албена” се заплаща от участниците (приложение № 2)

Материалите се изпращат на адрес: гр. София 1000, ул. “Узунджовска” №12, ет. 4
за Международна фестивална програма “Приятели на България”
За организационни въпроси и допълнителна информация:
02/ 980 89 12; 02/ 987 55 68; 0884 63 76 16 – координатор на проекта: Ваня Балчева
e-mail: [email protected], [email protected], www.festival-bg.com

GoTop