Записване за есените международни курсове за учители по английски език 2013

ЗАПИСВАНЕ ЗА ЕСЕНИТЕ МЕЖДУНАРОДНИ КУРСОВЕ ЗА УЧИТЕЛИ ПО АНГЛИЙСКИ ЕЗИК

Британски съвет започна записване за есените международни курсове за учители по английски език:

  1. Информационни и комуникационни технологии (ИКТ) в класната стая
  2. Преподаване на английски език на деца от 5 до 12 години
  3. Преподаване на английски език – основи на теста TKT
  4. Преподаване на предмети на английски език

Курсовете са изцяло онлайн базирани.

Единственото изискване към участниците е да имат достъп до компютър с добра връзка с интернет и да разполагат със свободно време от около 60 минути на ден. Обучението позволява голяма гъвкавост, тъй като се провежда по имейл и в дискусионни форуми. Това означава, че заниманията за преминаване на курса могат да се провеждат в тази част от денонощието, в която това е удобно за съответния участник.

Формулярите за записване и повече информация могат да бъдат намерени на уебсайта на Британски съвет http://www.britishcouncil.org/bg/bulgaria-teacher-training

Крайният срок за регистрация е 25 септември 2013 г., а началото е 7 октомври 2013 г.

Всеки от курсовете е с продължителност от около 10 седмици.

GoTop